Klik venligst
SKOLA 2022-11-04 KL. 10:05

Enkät visar att gymnasieeleverna är trygga

Av Johan W Jönsson

Resultatet från höstens trivselenkät på Osbecksgymnasiet är sammanställt. Den visar att de alla flesta eleverna trivs och känner sig trygga på skolan. ”Statistiken är ännu bättre än vad den var i den senaste enkäten”, kommenterar rektor Carl Lundgren.

Enkät visar att gymnasieeleverna är trygga
Eleverna trivs och känner sig trygga på Osbecksgymnasiet i Laholm. Foto: Arkivbild

95 procent av de elever som besvarat enkäten uppger att de känner sig trygga. Nio av tio upplever att de mår bra i skolan och att den psykosociala arbetsmiljön är tillfredsställande.

Under hösten har det arbetats med skolans likabehandlingsplan. Från och med det här läsåret har alla klasser dessutom schemalagd tid med elevhälsoteamet.

– De aktiviteter vi gör på skolan tillsammans med ett fantastiskt arbete av våra duktiga pedagoger är bidragande faktorer till det positiva resultatet, avslutar Carl Lundgren.