SKOLA 2022-10-26 KL. 12:15

Dubbel kritik mot släckta gatlampor vid skola

Av Rickard Gustafsson

Knäredsskolan har på senare tid varit ytterst frekvent i brottsstatistiken. Att gatubelysningen runt skolan nu är släckt väcker kritik från både samhällsföreningen och Laholmspolisen.

Dubbel kritik mot släckta gatlampor vid skola
Området vid Knäredsskolan har förekommer ofta i anmälningar om skadegörelse till Laholmspolisen. Foto: Arkivbild

Flera personer i Knäred som vänt sig till LT uttrycker förvåning och irritation över att alla gatlampor på Sjöaredsvägen vid Knäredsskolan är släckta. En plats som senaste året varit en av de mest frekventa platserna i Laholms kommun när det kommer till skadegörelse.

Bara i år har Polisen tagit emot 22 anmälningar om skadegörelse från Knäred – en klar majoritet är från skolområdet där det flera gånger på senare tid vandaliserats både fönsterrutor och kortläsare vid entrédörrar.

Mörkret runt skolan gör det ännu lättare för vandaler att komma undan med sitt värv, menar samhällsföreningens ordförande Inga-Lill Cederberg som reagerat på att det är släckt runt skolan.
– Vi tog upp det här på den senaste byalagsträffen i Våxtorp och det var fler byalag som hade liknande synpunkter. Vi kommer att lyfta frågan igen den 12 november när vi i byalagen träffar kommunledningen, säger Inga-Lill som även kommer att lyfta behovet av att gatubelysningen är tänd vid övergångsställen och korsningar där skolungdomar dagligen passerar.

Kommunpolisen Kristian Nilsson, som tidigare i LT kritiserat kommunens beslut att släcka gatubelysningen, håller med Knäreds samhällsförening. Han påpekar att området var utsatt före nedsläckningen, men att mörkret förvärrar problematiken.
– Möjligheterna för de som håller på med skadegörelse har förbättrats och jag har tjatat i åratal om att lampor är en bra brottsförebyggande metod. För oss är Knäredsskolan en ”hotspot” där det behöver vara tänt, säger kommunpolisen.


Enligt kommunpolisen Kristian Nilsson är Knäredsskolan en "hotspot" och ett område som behöver vara upplyst för att förebygga brott. Foto: Rickard Gustafsson


Nilsson berättar att han får löpande information från Kommunfastigheter och säger att det vidtagits åtgärder för att stävja vandaliseringen.
– De har infört extra väktarronderingar och jag har bett mina kollegor att snurra förbi i området. Hittills har vi inte lyckats ta någon på bar gärning.

Kristian Svärd, på driftenheten på Laholms kommun, förstår problemet med den släckta belysningen på Sjöaredsvägen. Han berättar vidare att Kommunfastigheter fattat beslut om att ha fullt upptänt på skolgårdarna, vilket bör begränsa riskerna för skadegörelse.

Samtidigt kommer inte den aktuella vägen vara släckt hela tiden framöver.
– För att det ska bli någorlunda rättvist så kommer vi göra fasbyte var fjärde, femte vecka. Om ett par veckor kommer vissa gatlampor som i dag är släckta vara tända, säger Kristian Svärd och berättar att det gäller i hela kommunen.