Klik venligst
SKOLA 2023-07-02 KL. 07:02

Det måste sparas pengar i skolan redan i år

Av Johan W Jönsson

Barn- och ungdomsnämnden ligger back gentemot budget och behöver göra nedskärningar redan under 2023 för att hämta in minuset.
– Vi ligger lite tjurigt till och det pågår ett hårt arbete med ekonomin nu, säger nämndsordförande Åke Hantoft (C).

Det måste sparas pengar i skolan redan i år
Åke Hantoft (C) som är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden flaggar för nedskärningar i skolan redan under kommande hösttermin. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Han berättar att ekonomer och förvaltningschef jobbar med skolorna för att se över organisation och bemanning på de olika enheterna.

– Både vi och Son (Socialnämnden) som ligger back måste göra vad vi kan för att komma så nära noll som möjligt. Annars räcker inte besparingarna vi måste göra nästa år, säger Hantoft.

Kommunen ska spara 35 miljoner kronor under 2024 men om inte nämnderna håller sin budget för det här året blir det av förklarliga skäl mer.

Barn- och ungdomsnämnden har gått över 10 miljoner back på årets fem första månader. Personalstyrkan ute i verksamheten kommer att behöva minskas.

– Vi gör allt möjligt för att spara in men det handlar i slutändan om personal och det svider eftersom att vi har tillsatt resurser för att skapa studiero och trygghet.

Hantoft berättar att man tidigare använde sig av den så kallade ”osthyvelsprincipen” där man tog lika mycket på varje skola. Så blir det inte nu.

– Det gör man inte denna gången, utan nu går man igenom skola för skola. Hur ser bemanningen ut, hur stora är grupperna och så vidare, säger Hantoft.

Vad handlar det om för typ av personal?

– Jag säger inget om det, för det kan jag inte säga. Det är operativt och det är mellan ekonomer, förvaltningschef och rektorer.

– Det är rektorerna som har ansvaret för sin bemanning på skolorna. Det får varje rektor fundera på. Om det finns något man kan förändra på eller undvara.

Handlar det om lärare?

– Det är för tidigt att säga.

Kommer besparingarna att märkas av ute på skolorna redan vid höstterminens start?

– Bra fråga. Jag kan inte svara på det då jag inte vet hur det ser ut på alla skolor.

Tio miljoner i rena tjänster handlar, enligt HP, om cirka 20 stycken. Nämndsordföranden vill dock inte spekulera i hur många personer som kommer att behöva sluta.

Under 2024 ska Bun spara ytterligare tio miljoner kronor i den stora besparing som kommunen ska göra. Där handlar tre miljoner om personal.

– Jobbar vi med de här bitarna redan nu kommer det så klart att ha effekt även på nästa års ekonomi. Men det är ett kärvt arbete, avslutar Åke Hantoft.

På en tidigare fråga från LT kring hur underskottet från början kunnat uppstå har förvaltningschef Richard Mortenlind svarat:

– Vi hade ett underskott redan förra året och det tar tid för skolorna att ställa om sin organisation. Internbudget var på plats i december och det är först då man vet hur intäkterna ser ut.

– Sedan har det funnits vissa osäkerheter kring statsbidragen. Så det är först nu det vuxit fram en tydlig bild att underskottet från ifjol håller i sig och att vi måste gå till åtgärd.