SKOLA 2023-09-29 KL. 09:02

Barn- och ungdomsnämndens underskott har ökat

Av Johan W Jönsson

Barn- och ungdomsnämnden i Laholms kommun går back med 18 miljoner kronor enligt den senaste prognosen. Runt 15 miljoner handlar om ökade lönekostnader. Nedskärningar på personal väntar.
– Vi drar ner på bemanningen i såväl förskola som grundskola, säger utbildningschef Richard Mortenlind.

Barn- och ungdomsnämndens underskott har ökat
Personalstyrkan på såväl grundskola som förskola kommer att minskas. Detta då Barn- och ungdomsnämnden i Laholms kommun prognosisterar med ett minus på 18 miljoner. Foto: Bildbyrån

Det prognostiserade underskottet har ökat från 10 miljoner kronor till 18 miljoner kronor sedan april månad när det nu var dags för den andra ”tertialsuppföljningen” i nämnden.

– Det är ansträngande och arbetsamt när man kommer i en sådan här situation. Vi är en stor förvaltning med stort anslag och mycket verksamhet, säger nämndsordförande Åke Hantoft (C).

Den tunga posten är personalen. Det har gjorts satsningar för att öka tryggheten och studieron ute på skolorna i fjol och i år och trycket har ökat på förskolorna.

– Nu har trycket på förskolorna minskat. Det kommer färre barn. Det är ett svårt jobb att anpassa till antalet barn snabbt men det jobbas hårt bland förskolornas rektorer, säger Hantoft.

Vistelsetiden bland barnen som är på förskolorna har förändrats. Föräldrarna lämnar tidigare och hämtar senare. Det innebär ett ökat tryck på schema och personal.

– Det tar tid att anpassa verksamheten. Det går inte att göra i förtid. Det får göras när det händer eller efter. Vi vill behandla vår personal med respekt och behålla dem där det behövs.

På grundskolorna berättar Hantoft att elevtrycket är i princip konstant. Därför är det upp till varje skola/enhet att se till att bemanningen är rätt och det är ett arbete som pågår.

– Det är ett faktum med prognostiserat underskott med 18 miljoner kronor. Men vi ser också att de åtgärder vi gör får effekt under det sista tertialet och i början av 2024, säger Hantoft.

Richard Mortenlind är utbildningschef i Laholms kommun. Foto: Rickard Gustafsson

I de 15 miljonerna som handlar om personalkostnader ligger bland annat de tillfälliga förskoleplatserna i Skottorp. Det har också behövts extratjänster i förskolan.

– Vi hade svår att få in vikarier i verksamheten i våras. Så för att säkra omsorg och undervisning var det nödvändigt att lägga in extratjänster och det har blivit en ökad kostnad, säger Mortenlind.

Bland andra insatser som kostat nämns också utökad studietid i grundskolan, för de som är i behov av det samt utökad lovskola. Till detta har kommunen inte längre fått riktat stadsbidrag.

Utbildningschef Mortenlind igen:

– Det finns en rad andra orsaker till underskottet men det här är de stora bitarna. Vi har blivit kompenserade för barn- och elevantalet i budgeten men det finns saker som inte går att förutse.

Det kan bli tal om skolnedläggningar igen. Större skolor är mer kostnadseffektiva och eftersom att nämnden har ett stort underskott är det inte orimligt att frågan kommer att dyka upp igen.

Nämndsordförande Hantoft:

– Det är inte så att man bara efter fyra månader kan stänga en skola eller omorganisera. Det är något som tar tid. Målet är att anpassa organisationen till det antal elever och de skolor som finns.

2019 gjordes ett stort arbete att se över skolorganisationen men motståndet var då för stort mot att lägga ner skolorna i Ahla, Genevad, Vallberga och Hishult samt högstadiet i Våxtorp.

Hantoft igen:

– Det kommer att bli en dialog med kommunstyrelsen och kommunfastigheter. Det enda vi (Bun) kan göra är att ta fram beslut som vi skickar vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.

– Fortsättning följer, avslutar han.