SKOLA 2022-01-28 KL. 17:15

Att arbeta långsiktigt är lösning på skolproblem

Av Johan W Jönsson

Laholms kommun har fått ta emot skrivelser från oroliga föräldrar som beskriver en problematisk situation på Lagaholmsskolan i Laholm. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Åke Hantoft (C) säger att det jobbas på de bekymmer som finns. ”Alla inblandade får anstränga sig för att nå resultat och resultat kommer efter hand. Det kommer inte rakt upp och ner”, säger han.

Att arbeta långsiktigt är lösning på skolproblem
Åke Hantoft menar att det jobbas på problemen men att det inte går att vända situationen över en natt. Arkivbild

I skrivelserna vittnar föräldrar om en oro för sina barn. Det förekommer kränkningar, hot och våld i princip dagligen på Lagaholmsskolan.

Barn- och ungdomsnämnden har fått information från verksamheten kring hur det ser ur på kommunens högskolor.

– På ett nämndmöte kan man säga lite mer än vad som sägs annars. Men det jag kan säga är att det är bra struktur på det. Vi kommer att vända detta, men inte över en natt, säger Hantoft.

Åke menar också att även om det är det negativa som slår igenom så är det inte hela bilden. Han menar att det också kommer positiva signaler från vårdnadshavare och elever.

– Det har finns en medvetenhet kring att det funnits en problematik och det har inletts ett arbete kring det här. Men för att det ska bli en förändring måste vi samverka och jobba tillsammans.

Vad är det som har gjorts hittills?

– Vi har fått ett tillägg på 1,7 miljoner från fullmäktige och med det har man bemannat upp i elevhälsoteamen så att det finns personal tillgänglig på skolorna.

– Det jobbet som görs nu och har gjorts under hösten är väldigt krävande då personal och elever ibland inte finns på plats på grund av pandemin. Det läggs mycket tid bara på att bemanna upp.

Ernst & Young har nyligen gjort en granskning kring Barn- och ungdomsnämndens arbete mot kränkningar i skolan. Den visar att det finns förbättringspotential för kommunen.

– Det är bra med sådana här granskningar som visar både vad man kan göra bättre och vad som redan görs bra. Som jag förstår det var det inga större överraskningar för verksamheten i rapporten.

När situationen på Lagaholmsskolan kan förbättras ordentligt är svårt att säga, menar Hantoft. Det är ett långsiktigt arbete.

– Situationen med all frånvaro gör det inte enklare att arbeta med de här frågorna. Det är mycket ansträngt just nu. För att få till en förändring får vi nog ge det den här terminen, säger han.