SKOLA 2022-01-14 KL. 18:31

Ansträngt läge på kommunens skolor: ”Hänger på en skör tråd”

Av Johan W Jönsson

Alla skolor är öppna och inga klasser har behövt övergå till fjärr- eller distansundervisning. Så ser det ut efter första skolveckan på vårterminen efter jullovet. ”Men det är ett väldigt ansträngt läge. Både inom förskolan och grundskolan.”, säger skolchef Richard Mortenlind.

Ansträngt läge på kommunens skolor: ”Hänger på en skör tråd”
Skolchef Richard Mortenlind berättar att skolorna klarat den första veckan på vårterminen men att bemanningen hänger på en skör tråd. Arkivbild

Det ansträngda läget handlar främst om bemanningen. Covid-19 med omikron-varianten ställer till det liksom vanlig maginfluensa och säsongsinfluensa.

– Det är flera olika saker som håller medarbetare hemma. Även det här med familjekarantän eller hushållskarantän. Det finns friska medarbetare som är hemma med sjuk familjemedlem.

– Det hänger på en skör tråd gällande bemanningen. Det finns en väldigt stor känslighet. Men vi har klarat den här veckan och får ta det vecka för vecka, säger Richard Mortenlind.

Verksamheten är i daglig kontakt med rektorerna ute på skolorna och följer upp hur det ser ut med bemanningen. Det har också tagits höjd för frånvaro.

– Vi har försökt att förbereda oss i den mån vi kan och i förskolan som är jättekänslig har vi backat upp med vikarier som finns standby och kan täcka upp vid vakanser.

Det går att ta till fjärr- eller distansundervisning tillfälligt om det skulle behövas. Det går dock inte att övergå till digital undervisning utan nya beslut uppifrån.

– Utifrån smittskyddslagen kan vi inte gå över förebyggande som vi gjorde innan när de särskilda undantagsförordningarna fanns, säger Richard och fortsätter:

– Nu är det endast i förekommande fall där det finns smittoutbrott som måste hanteras utifrån smittskyddslagen och då måste vi gå över till fjärr- och distans.

Det kan också vara ifall av att det inte går att bemanna då det blir sådan att brist på personal att det inte går att säkra undervisning, omsorg och säkerhet.

– I en given situation kan det fattas sådana beslut och de fattas då av verksamhetschefen för grundskolan - Erik Thor, säger Mortenlind.

Har du någon uppfattning om det finns en oro bland personalen?


– En oro tror jag absolut att de allra flesta som arbetar i skolans miljö har känt utifrån den kraftiga smittoutveckling vi har haft här i december och början av januari.

Vad görs ute på skolorna?

– Vi gör anpassningar successivt. Senast idag har vi gått ut med förtydligande information. Vi försöker möta detta genom att man håller sig som mycket som möjligt i sina fasta grupper.

Arbetsplatsträffar, utbildningar och konferenser ska skötas digitalt för att de fasta grupperna i största mån ska hållas.

– Sedan är skolan en väldigt rörlig miljö. Eleverna är som barn ska vara. De är rörliga och det gör att det blir en stor utmaning att hålla avstånd och de fasta grupperingarna. Så är det bara.

Går det överhuvudtaget att hålla avstånd på en skola?

– Det hänger ihop med tillgången på klassrum totalt sett. Det är det ena. Sedan är den andra sidan att eleverna behöver sin tillgång på läraren och sin tillsyn, säger Richard och fortsätter:

– Även om man kan dela upp klasserna i mindre grupper om det finns lediga lokaler så kan läraren i regel bara vara på ett ställe. Vi försöker ibland säkra upp tillsyn och lyckas ibland men inte alltid.