Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-04-25 KL. 08:20

Vargvalpar väntas i vår i Halland

Av Carina Nilsson

Halland har fått sitt första vargrevir som har fått namnet Rammen. Reviret består av en tik och en hane som rör sig i gränslandet mellan Simlångsdalen och Mästocka nära gränsen mot Ljungby kommun.
– Det är stor sannolikhet att de får valpar i år, säger Martin Broberg som är handläggare för stora rovdjur på länsstyrelsen i Halland.

Vargvalpar väntas i vår i Halland
Hallands första vargrevir har fått namnet Rammen. Bilden en är en genrebild. Foto: Pressbild

Den snörika vintern i Halland gav länsstyrelsen ett guldläge att spåra de båda vargarna berättar Martin Broberg.

– Vi har kunnat se att de går tillsammans och att de har markerat på ett speciellt sätt som visar att de är ett par. Det finns både urinmarkeringar och de har också ett annat beteende där de krafsar och sprätter i marken för att markera sitt revir.

Länsstyrelsen har också samlat in urin och bajs från vargarna. Via dna-analyser har de kunnat fastställa vilka vargarna är.

– Hanen kommer från ett revir utanför Uppsala som heter Siggefora och tiken från ett revir i Västra Götaland som heter Viken 1, säger Martin Broberg.

Martin Broberg är handläggare för rovdjursfrågor på länsstyrelsen i Halland. Han bedömer sannolikheten som stor för att det föds valpar i vår i Hallands första vargrevir. Foto: Carina Nilsson

Sammantaget är länsstyrelsen ”så säkra som de kan vara” på att vargparet har slagit sig ner i sydöstra Halland och bildat ett revir.

– Vargparet filmades av en viltkamera och vi gjorde en analys av filmen så sent som i början av april. Det finns en stor sannolikhet för att de får valpar i år, säger Martin Broberg.

Hur stort vargreviret är kan länsstyrelsen inte svara på ännu men de revir som liknar Hallands har varit mindre till ytan än i mellersta Sverige.

– Vi kommer att jobba med att fastställa var de yttre gränserna går och vi vill gärna har allmänhetens hjälp. Man kan rapportera observationer via Scandobs, men för att fastställa revirgränserna behöver vi också dna-prover som kan slå fast vilka individer det rör sig om, säger Martin Broberg.

Några indikationer på att vargparet har rört sig över länsgränsen mot Kronoberg har inte länsstyrelsen ännu.

– Den stora inventeringen görs först under hösten och vintern och det är först då vi kan få en bättre överblick över revirets storlek, säger Martin Broberg.