SAMHÄLLE 2023-08-08 KL. 10:07

Vält lastbil orsakade farligt utsläpp

Av Peter Jakobsson

Det var på måndagseftermiddagen som en lastbil välte på E6 i höjd med Kungsrasten. Ekipaget måste av någon anledning kört av vägen, in i sidan och sedan vält. Både dragbilen och trailern hamnade på sidan och bråte från olyckan spreds över platsen.

Vält lastbil orsakade farligt utsläpp
Lastbilen som välte läckte stora mängder diesel som räddningstjänsten fick sanera. Foto: Räddningstjänsten Båstad

När räddningstjänsten kom till platsen kunde de konstatera att det inte var några direkta personskador.

– Föraren av lastbilen hade själv tagit sig ur och var relativt oskadd, berättar Jonas Wennström, brandmästare på räddningstjänsten i Båstad.

Det som var värre var att lastbilen nu orsakade ett stort dieselutsläpp.

– Det var runt 1000 liter diesel som läkte ut från lastbilens tankar. Vi fick skyndsamt påbörja sanering för att hindra att den miljöfarliga dieseln skulle nå vattentäkten i Östra Karup, berättar Wennström.

Restvärdesledare och representanter från kommunens miljökontor kom till platsen för att inspektera skadorna av utsläppet.

– Det var ett kritiskt läge i början, säger Wennström.

Trafiken på E6 fick stängas av och leddes runt platsen via gamla vägen. Under denna omledning var det även en lastbil som fastnade i underfarten under E6 i Östra Karup. Då fick trafiken ta andra vägen genom Östra Karup.

Det dröjde till en bit in på natten innan bärgning och sanering var färdig så trafiken kunde släppas på igen.

Vad som orsakade att lastbilen på E6 körde av vägen och välte är oklart. Inga andra fordon eller personer blev skadade vid olyckan.