Klik venligst
SAMHÄLLE 2022-08-25 KL. 13:22

Valaffischer vandaliserades på flertalet orter

Av Rickard Gustafsson

Samtliga valaffischer på fyra olika ställen i Laholms kommun har vandaliserats. Laholmspolisen håller det inte för otroligt att det är samma gärningspersoner som ligger bakom skadegörelsen i Laholm, Veinge, Våxtorp och Skottorp. Ingen är misstänkt i nuläget.

Valaffischer vandaliserades på flertalet orter
Vid Gröningen utmed Lagan och på flera andra orter i Laholms kommun har valaffischer vandaliserats. Partiernas företrädare har efter sabotaget reparerat eller ersatt de förstörda affischerna. Foto: Rickard Gustafsson

Det har väl knappast undgått någon att Sverige går till val den 11 september. Sedan någon vecka tillbaka finns det affischer, plakat och skyltar för de olika partierna på flera olika platser i Laholms kommun.

Vid tidigare valrörelser har det förekommit skadegörelse på dessa valaffischer och valet 2022 utgör inget undantag. På minst fyra orter: Laholm, Veinge, Våxtorp och Skottorp har valaffischer välts eller slagits sönder.

Flera partier har uppmärksammat förstörelsen men det är Vänsterpartiets Lennart Svensson som gjort en polisanmälan.
– Det är inte bara skyltar från V som förstörts utan det handlar om alla partiers skyltar på de här fyra platserna, säger Christer Andersson vid Laholmspolisen.

Det finns i nuläget ingen misstänkt och inte heller några kända vittnen till skadegörelsen. Andersson håller det inte för osannolikt att det kan vara samma person/personer som ligger bakom vandaliseringen trots att det skett på så vitt geografiskt skilda platser i kommunen.

Skadegörelseincidenterna i Laholms kommun har rapporterats vidare till en särskild enhet inom polismyndigheten.
– Vi har en egen stab för den här typen av händelser. Dit rapporteras händelser som stör eller kan störa valsituationen och i förlängningen demokratin. Det är såklart långsökt att tro att just den här skadegörelsen skulle hota den svenska demokratin, men ytterst är det syftet med den här staben inom polisen, säger Christer Andersson.