SAMHÄLLE 2022-06-26 KL. 07:42

Vägkanter ska bli världens längsta blomsteräng

Av Carina Nilsson

Naturskyddsföreningen vill skapa världens längsta blomsteräng längs vägkanter och cykelbanor för att öka den biologiska mångfalden. Projektet har startat i Skåne, Halland och Blekinge.

På en gård i Killhult, längst ner i södra Halland, startade Lars Schale samma arbete redan för 40 år sedan.

Vägkanter ska bli världens längsta blomsteräng
Lars Schale slår vägkanterna på sin gård sent så att växterna hinner blomma färdig och sätta frön. Dyker det upp invasiva arter tas de bort. Foto: Carina Nilsson

Ända sedan Lars och Evy Schale köpte gården i Killhult har de jobbat för att bevara den biologiska mångfalden.

— Då fanns här lite konstgödsel kvar som vi använde, men det blev det sista. Sedan dess har vi varken använt konstgödsel eller bekämpningsmedel, säger Lars.

I gårdens beteshagar och längs vägkanterna trivs mängder av ovanliga växter och insekter. Men i år är de ovanligt få. Trots den gynnsamma miljön ser det ut att bli ett dåligt år för de vilda små liven. Framför allt för insekterna.

– Det är väldigt få humlor och vilda bin ute i år. Det kan bero på att våren var sen och kall, vilket har påverkat både floran och insekterna. Men det kan också vara så att insekterna verkligen håller på att minska i antal, som många har varnat för, säger Lars Schale.


Flera olika sorters vilda bin finns i markerna. En del av dem är pyttesmå. Foto: Carina Nilsson


Ekologiskt har varit ledstjärnan för makarna Schale i alla års tid, eftersom de har ett stort naturintresse. På köpet blev gården en miljö där mängder av sällsynta och rödlistade arter trivs och förökar sig.

– Nu ligger vi äntligen rätt i tiden – när konstgödseln blev jättedyr och alla försöker klara sig utan, säger Evy.

Även om det ser ut att bli ett dåligt år så frodas växtligheten på gårdens marker. Längs en kort promenad utmed vägkanten syns tjärblomster, darrgräs och stor blåklocka. På en käringtand sitter larver som ska utvecklas till den sällsynta fjärilsarten sexfläckig bastardsvärmare.

Runt blommorna surrar humlor och små vildbin. Några av vildbina är så små att de knappt syns.

– Insektshotell har ju blivit populärt, men många gånger är det för stora hål i dem. Två till fem millimeter räcker för många vildbin, tipsar han.

För att de sällsynta växterna ska trivas krävs att man inte gödslar alls och slår vägkanterna sent, när växterna hunnit fröa av sig.

– Jag tar också bort gräset jag har slått av, annars fungerar det som gröngödsling och det blir för kraftigt för många arter, säger Lars.


En sen och kall vår har gjort att det är färre blommor och insekter i gräskanten än vanligt på Lars Schales gård. Foto: Carina Nilsson


Även i beteshagarna gör Lars vad han kan för att gynna den biologiska mångfalden. Gårdens fjällkor får inte beta i hagarna där slåttergubben blommar just nu.

– Den behöver stå i fred tills den har satt frön så att den kan sprida sig. Därefter kan korna komma tillbaka igen. Men skulle man konstgödsla här så försvinner slåttergubben.

Att det är så få insekter ute, trots mängden blommor och fint väder, bekymrar förstås Lars.

– Insekterna behövs för att pollinera och för att vi ska få bra skördar. Minskar insekterna blir det också färre fåglar. Vi människor är beroende av fungerande ekosystem, och jag tror att det finns mycket som vi ännu inte vet, säger han.

Även för den som inte har en gård, men väl en trädgård, finns det mycket att göra för att gynna den biologiska mångfalden.

– Många har svårt att hitta sju sorters blommor till midsommar. Men låt vägkanterna blomma eller så in lite ängsblommor i ett hörn av trädgården. Det behöver inte vara svårare än så, säger Lars.

Fakta:
I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Naturskyddsföreningen vill råda bot på det genom att skapa världens längsta blomsteräng längs vägkanter och cykelbanor.

Projektet har börjat i Halland, Skåne och Blekinge, resten av Sverige startar senare i sommar. Ängsblommor ska sås in och invasiva arter rensas bort.
Projektet finansieras av Svenska postkodlotteriet.