Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-03-21 KL. 11:12

Vägförening vid kusten har väckts till liv

Av Rickard Gustafsson

Mellbystrands vägförening har återuppstått efter nästan tio år av komaliknande tillstånd. Att en ny interimsstyrelse bildats är av enorm betydelse för Laholms kommuns möjligheter att kunna hantera viktiga infrastrukturfrågor i kustorten.
– Det är viktigt för både invånarna i Mellbystrand och i Laholms kommun att vi har en samtalspartner, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thor Gunnar Bjelland (M).

Vägförening vid kusten har väckts till liv
Mellbystrandsbon Christer Paulsson har åtagit sig uppdraget som ordförande i Mellbystrands vägförenings interimsstyrelse. Foto: Rickard Gustafsson

Bjelland syftar naturligtvis i första hand på det omdiskuterade stoppet för busstrafiken på Mellbyvägen, som fått till följd att Hallandstrafikens linje 225 sedan i december inte längre passerar Mellby Center.

Men det handlar också om andra samhällsviktiga ärenden i Mellbystrand där vägföreningen har ansvar för i princip alla vägar bortsett från Kustvägen.

– Vi behöver ha någon att samtala med för det är saker som inte har fungerat, till exempel schaktningslov för VA-arbeten. Men när det gäller busstrafiken så är det vägföreningens styrelse som bestämmer, säger Ove Bengtsson (S).

– Det har hela tiden varit vår målsättning att få till en styrelse så hela den här frågan om att tillsätta en syssloman kan vi nog lägga ner nu, säger Bjelland nöjt.

Kommunen vände sig faktiskt till Mellbystrandsföreningen med hopp att den kontakten skulle mynna ut i personer som ville axla den fallna manteln. Manövern lyckades.

Christer Paulsson har åtagit sig uppdraget som ordförande i den nya interimsstyrelsen. Tillsammans med kollegorna Pernilla Thorén Niklasson, Margret Gottfridsson, Ingela Månsson och Sigurd Kjellberg är de peppade att komma i gång.

Paulsson tror inte många vet och inser att det är föreningen, inte kommunen, som är ansvariga för vägnätet.

– För framtidsutvecklingen av Mellbystrand är det viktigt att vi får ordning på vägarna för det är många som klagar. Men man ska veta att kommunen inte har rätt att göra mer än att laga potthål och de får inte göra större förbättringar.

– Det är det som varit dilemmat med den vilande föreningen och nu hoppas jag och tror att invånarna kommer märka att det händer saker för kommunen är på tå och vill göra saker, säger Christer Paulsson.

Vägföreningen bjuder in alla fastighetsägare till informationsmöte på Strandhotellet den 29 april och en månad senare hålls föreningsstämma.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande, Thor Gunnar Bjelland (M) och Ove Bengtsson (S) är väldigt nöjda med att ha bidragit till att skaka liv i Mellbystrands vägförening. Foto: Rickard Gustafsson

Innan Paulsson & Co blivit varma i kläderna vill man inte ta ställning i aktuella frågor, men säger att det finns tre områden som redan pekats ut som prioriterade – utan inbördes ordning.

– Först och främst måste vi få i gång föreningen, men logistik och transporter måste fungera och en del i det är att man ska kunna åka buss till Mellby Center och slippa gå så långt. De andra två delarna är att ha koll så att avloppen inte svämmar över på somrarna och se över underhållet av vägarna, säger Christer.

För Laholms kommun är det av stor betydelse att själva få rådighet över vägar inom detaljplanelagda områden i tätorterna. Förhoppningen är att den nyväckta vägföreningen ska besluta om att överlämna huvudmannaskapet till kommunen.

– Det har vi diskuterat med de personer som gått in i interimstyrelsen, säger Ove Bengtsson (S).

Christer Paulsson bekräftar den diskussionen.

– En vilande förening är alltid en vilande förening. Nu väcker vi den till liv och vår målsättning, vi som gick in i styrelsen, är att göra detta under en begränsad tidsperiod. Vi fem vill naturligtvis lämna över huvudmannaskapet till kommunen och avveckla föreningen, men det beror också på hur stämman ställer sig till det. Ett alternativ är ju att det är stämmomötets mening att vägföreningen ska drivas vidare och då får vi förhålla oss till det.

LÄS MER: Hallandstrafiken ratar idé om hållplats på köpcenter

LÄS MER: ”Hur ska vi gamlingar ta oss till Mellby Center?”

LÄS MER: Stopp för busstrafik på ”genväg” vid kusten