SAMHÄLLE 2023-01-19 KL. 12:37

Utredning: Enbart växelsamtal spelades in

Av Rickard Gustafsson

Utredningen pågår fortfarande kring händelsen då samtal till och från Laholms kommun spelats in och sparats. Kommunen kan dock redan nu konstatera att omfattningen är mindre än vad som först befarats och att det enbart handlar om inkommande samtal till Medborgarservice.

Utredning: Enbart växelsamtal spelades in
Kommunchefen Anders Einarsson berättar att det bara är inkommande samtal till Medborgarservice som spelats in och lagrats. Samtliga samtal som sparats på servern har automatiskt raderats efter 24 timmar. Foto: Rickard Gustafsson

Dagarna innan jul kunde Laholms Tidning berätta att telefonsamtal till och från Laholms kommun spelats in och sparats på en server, efter att kommunen själva i ett pressmeddelande slagit larm om det inträffade.

Bakgrunden till händelsen var att kommunen implementerat ett nytt telefonisystem där inspelningsfunktionen i systemet var aktiverat. Samtalen som spelats in har ägt rum under perioden 26/10-20/12-2022. Samma dag som det uppdagades beslutade kommunchefen Anders Einarsson att med omedelbar verkan stänga av inspelningsfunktionen och tillsätta en utredning.

Utredningen har nu kommit en bit på vägen och Laholms kommun har tillsammans med sin telefonileverantör, Tele2, kunna konstatera att antalet inspelade samtal är färre än vad man trodde från början.
– Vi har fått besked från vår leverantör Tele2, att detta enbart har berört inkommande samtal till Medborgarservice via telefonnummer 0430-150 00. Dessa samtal har spelats in och lagrats i 24 timmar, för att sedan automatiskt raderas, säger kommunchefen Anders Einarsson i ett pressmeddelande.

IT-chefen Conny Ottosson förtydligar.
– Det är bara själva samtalet till Medborgarservice som spelats in. Inspelningen har avbrutits vid vidarekoppling.

Inspelningsfunktionen har varit helt avstängd sedan den 20 december då man först befarade att samtliga in- och utgående samtal till kommunen spelats in.
— Även om frågan inte är så omfattande som vi först trodde, så känns det bra att vi reagerade som vi gjorde. Vårt telefonisystem är nytt och vi blev självklart osäkra när det dök upp lagrade samtal på en av våra servrar. Nu berörde det lyckligtvis inte all verksamhet men det blir ju en integritetsfråga, oavsett var skadan är skedd, som vi måste titta vidare på. Vi har bland annat lyft frågan med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), säger Conny Ottosson.

Först efter att alla tekniska och juridiska aspekter är utredda kan inspelningsfunktionen komma att aktiveras.
– Vi undersöker just nu om man som myndighet faktiskt har en laglig rätt att spela in samtalen för att på bästa sätt hantera ett ärende och därmed också ges möjlighet att dokumentera samtal som innehåller hot och våld, säger Anders Einarsson.

LÄS MER: Samtal till kommunen spelades in och sparades