Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-05-19 KL. 15:01

Utmaningen – hitta alternativ till strandparkering

Av Rickard Gustafsson

Var ska alla strandbesökare parkera om, eller när, biltrafik på stranden inte längre tillåts? Frågan är högprioriterad i Stadshuset och politikerna har gett kommunchef Anders Einarsson i uppdrag att utreda och finna en lösning.
– Vi måste jobba vidare med detta spörsmål för att vi inte ska hamna i en krissituation framöver, säger Ove Bengtsson (C).

Utmaningen – hitta alternativ till strandparkering
Kommunchefen Anders Einarsson har fått i uppdrag att utreda var strandbesökare ska kunna parkera sina bilar om inte stranden får användas som parkering. Foto: Rickard Gustafsson/Adobe Stock

Länsstyrelsens beslut i april tvingar markägare att senast den 30 april 2024 att sätta upp låsbara bommar för att spärra av bilvägarna ner till stranden.

Sedan beslutet fattades har strandtrafiken varit det mest omskrivna, mest omdebatterade ämnet i bygden och rört upp heta känslor hos både bilstrandförespråkare och motståndare.

Överklagandena har dessutom haglat in hos Mark- och miljödomstolen och det har startats namninsamlingar från båda lägren. När frågan slutligen (?) avgörs i domstol är oklart, men den uppkomna situationen har gett kommunen eld under fötterna.
– Vi måste hitta möjligheter och alternativ var man ska kunna ställa bilarna om man inte får ha dem på stranden, säger kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C).

Bland politikerna i Stadshuset är frågan högprioriterad och kommunchef Anders Einarsson har nu givits det svåra uppdraget att komma med förslag på lösning för parkeringsproblemet – både på kort och lång sikt.

Det korta perspektivet handlar om en lösning för närmsta tre åren och den delen av utredningen, inkluderat ekonomiska konsekvenser, ska ligga på politikernas bord senast den 31 januari nästa år.

Del 2 av rapporten ska ge svar på hur en långsiktig lösning på parkeringsproblemet kan se ut. Den delen har ingen tidsfrist.


Var ska strandbesökare parkera sina bilar om det blir förbjudet att parkera på stranden? En fråga som kommunchef Anders Einarsson nu förväntas att lösa. Foto: Rickard Gustafsson


En hel del av förarbetet är dock redan gjort. 2020 presenterade samhällsbyggnadskontoret och planeringsenheten en parkeringsutredning för Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

I den konstaterades flera problemställningar: ”Möjligheten att etablera nya parkeringsbara ytor är mycket begränsad på grund av bristen på tillgängliga markområden i kusten. De enligt analysen potentiella gröna parkeringsytor som finns att tillgå i framtiden är få.”, står det i rapporten.
– Den största problematiken är att kommunen inte äger tillräckligt med mark och inte nog med det så är det mycket naturmark som de här potentiella parkeringsplatserna är inrymda på, säger Ove Bengtsson och fortsätter:
– En fråga man kan ställa sig är vad skillnaden är att parkera på den naturmarken och strandens naturmark, men det är ju andra som är bättre på att bedöma det, tydligen, säger han med viss ironi i rösten.

Anders Einarsson berättar att det inte på något sätt handlar om en enmansutredning.
– Nej, herregud! Det är ett jätteprojekt och kommer involvera hela samhällsbyggnadsförvaltningen, mark- och exploatering, markägare och det här kommer bli jättesvårt. Vi kan inte trolla, vi har den marken vi har och får försöka effektivisera den.

Några ekonomiska medel för inköp av privat mark finns inte avsatta i vare sig uppdraget eller kommunens budget i stort.
– Pengar är det sista vi har just nu, med det ekonomiska läget som råder. Men jag har väldigt svårt att se att det skulle kunna bli tvångsinlösen av mark, utan det här får vi i kommunen och laholmarna försöka lösa på bästa sätt, säger Anders Einarsson.

LÄS MER: Patrik samlar opinion mot strandtrafiken
LÄS MER: Proteststormen fortsätter – över 300 överklaganden
LÄS MER: Tusentals slöt upp bakom bilstranden
LÄS MER: Förutspår fullständigt trafikkaos sommaren 2024
LÄS MER: ”Skiter högaktningsfullt i trafikkaoset som blir”
LÄS MER: Miljöförening överraskades av strandtrafikbeslutet
LÄS MER: Slut för bilar på stranden efter april 2024?