SAMHÄLLE 2022-06-16 KL. 09:56

”Upptäcks fel och missförhållanden ska det fram”

Av Rickard Gustafsson

Flera ordförande i fackförbund på lokal nivå beklagar att det ska behövas en visselblåsartjänst, men konstaterar samtidigt att det är bra att den införs. Samtidigt är de överens om att det är bra att funktionen hanteras av en extern part – för trovärdighetens skull.
– Upptäcks fel och missförhållanden ska det fram, säger Mikael Hallendorf, ordförande i Vision som representerar 180 medlemmar.

”Upptäcks fel och missförhållanden ska det fram”
Jeanette Örenmark representerar 850 Kommunal-medlemmar som är anställda i Laholms kommun. Hon berättar att det finns medlemmar som inte vågar lyfta missförhållanden internt och välkomnar funktionen. Foto: Rickard Gustafsson

Synonymt för de lokala fackföreningstopparna är att de i grunden anser att klimatet i Laholms kommun som arbetsplats borde vara så pass transparent och öppet att tjänsten inte skulle behövas.

Samtidigt visar verkligheten något annat och Anneli Landberg, Lärarnas Riksförbund, Mikael Hallendorf, Vision, och Jeanette Örenmark, Kommunal, tycker att det är bra att den anonymiserade tjänsten införts.
– Rent spontant tycker jag att det är jättebra att man kan anmäla anonymt och att IP-adresser inte kan spåras, säger Jeanette Örenmark som representerar det största fackförbundet på Laholms kommun med 850 medlemmar.

– Vissa saker är svåra att säga och föra fram på en arbetsplats och då är det bra att den här funktionen finns, framför allt för den som inte hittar andra vägar. I min drömvärld anser jag att vi ska ha ett klimat där det är högt i tak och att man ska kunna berätta om oegentligheter och missförhållanden utan att behöva en sådan här funktion, säger Anneli Landberg som representerar 150 medlemmar.


Anneli Landberg som även sitter i förbundsstyrelsen för Lärarnas Riksförbund tycker att det är bra att den anyonymiserade visselblåsartjänsten införts, men beklagar att den ska behövas. Foto: Johan W Jönsson/Arkivbild


Mikael Hallendorf håller i sitt resonemang helt och hållet med sina ordförandekollegor. Han menar att funktionen inte handlar om att misskreditera enskilda anställda utan har till syfte att skapa en så bra kommunal verksamhet som möjligt.
– Det är invånarnas skattepengar vi hanterar och de ska användas förnuftigt. Upptäcks fel och missförhållanden ska det fram. Samtidigt är det ett systemfel om man inte vågar berätta eller är rädd för repressalier, säger Visions-ordföranden.

Alla tre anser att det är helt rätt väg att gå att anlita en utomstående aktör som ansvarar för visselblåsartjänsten.
– Ur ett trovärdighetsperspektiv är det bra att visselblåsarfunktionen ligger på en extern part. Det finns ibland medlemmar som inte litar på sin arbetsgivare och inte har vågat kontakta oss via sin jobbmejl, säger Anneli Landberg.

Den lokala Kommunal-ordföranden är inne på samma spår.
– Det finns absolut medlemmar som inte vågar lyfta saker internt och också är rädda för att bli kontrollerade om man skickar mejl, säger Jeanette Örenmark.
– Det är såklart en fördel att anmälan inte går till arbetsgivaren utan till en tredje part. Det tror jag uppfattas både tryggare och mer rättssäkert, säger Mikael Hallendorf.

LÄS MER: Anonym visselblåsarfunktion har införts i kommunen