Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-04-28 KL. 06:05

Upprörs över oetiskt ”erbjudande” om gravtvätt

Av Rickard Gustafsson

Ett fakturaliknande erbjudande om gravtvätt har skickats ut till tusentals dödsbon i Sverige. Karolina Kalat tycker att företagets metoder är djupt oetiska. Utskicken har också fått Svenska Kyrkan att agera och förtydliga att de inte har någon koppling till det privata företaget Gravskötsel & Omvårdnad i Sverige AB som anmälts 360 gånger senaste tre åren till Konsumentverket.

Upprörs över oetiskt ”erbjudande” om gravtvätt
Utskicket från företaget Gravskötsel & Omvårdnad i Sverige AB innehåller ett erbjudande om gravtvätt men kan lika gärna misstas för en faktura för utförd tjänst. Foto: Privat/Adobe Stock

Karolina Kalats farbror gick bort för ett par år sedan och ligger begravd på kyrkogården i Ränneslöv. Som anhörig har hon och hennes syskon ombesörjt och betalat en klumpsumma för att gravplatsen, via kyrkogårdsförvaltningen i Höks pastorat, ska skötas de närmaste 30 åren.

För några dagar sedan fick dödsboet ett brev från företaget Gravskötsel & Omvårdnad i Sverige AB med ett erbjudande om gravstenstvätt som till stor del utgörs av ett inbetalningskort märkt: ”Belopp att betala 990 SEK”.

Erbjudandet är förvillande likt en klassisk faktura. Karolina Kalat berättar att hon fick läsa utskicket flera gånger för att vara helt säker på att det inte fanns någon koppling till skötselavtalet med Höks pastorat.
– I och med att de sitter på uppgifter om namn på min farbror, dödsboadress, kyrkogården där han är begravd och gravplatsnummer och en sista dag för betalning så tror man ju att den här räkningen är riktad till mig. Sen hjälper de inte att de har en fånig liten ruta där det finstilt står att det är ett erbjudande. Utskicket är ju uppbyggt som en faktura, säger hon.

Kalat betraktar ”erbjudandet” som ett ockerpris och tycker att 990 kronor låter orimligt högt. Det förstärks också av att Höks pastorat själva erbjuder gravtvätt för under halva priset – 480 kronor per timme. Man uppger också att arbetet endast i sällsynta fall tar mer än en timma.
– Jag tycker inte att man ska utnyttja folk som står i sorg. Den här metoden kanske man kan använda inom andra områden, men jag tycker att det de håller på med är djupt omoraliskt och oetiskt, säger Karolina Kalat.

Hon tror att många kan bli förledda av utskicket då det är så otroligt mycket att hålla reda på när någon går bort.
– Jag tänker framför allt på äldre personer som mist en anhörig och som får det här ”erbjudandet”. Det är svårt att skilja det här utskicket från en räkning så mitt råd är att det är bättre att man själv söker upp pastoratet om man behöver hjälp med gravvård, säger Karolina Kalat.

Företagets massutskick verkar ha gått ut till dödsbon i stora delar av Sverige vilket föranlett att Svenska Kyrkan via stiften, däribland Göteborgs, känt sig manade att gå ut med information på sin egen hemsida och informera pastoraten.
”Dessa utskick kommer inte från Svenska kyrkan, utan från ett privat företag”, skriver Göteborgs stift på sin hemsida och bifogar länkar till Polisen och till Konsumentverket som beskriver hur man gör en anmälan.


Anders Wickman, kyrkoherde i Höks pastorat, tycker inte om gravskötselföretagets metoder. Foto: Johan W Jönsson


Anders Wickman, kyrkoherde i Höks pastorat, berättar att en handfull gravrättsinnehavare hört av sig senaste veckan efter att de fått utskicken. Han är inte road av företagets metoder.
– Det tycks ju vara lagligt eftersom de får fortsätta år efter år. Jag tycker inte alls om det för det är som gjort för att lura folk.

Att utskicken är så detaljerade och innehåller namn på den avlidne, dödsboadress, begravningsplats och gravplatsummer beror på att informationen går att finna i öppna register.
– Det är offentliga handlingar, men de får inte uppgifterna av oss. De hittar det i andra register och dessutom gäller inte GDPR för döda personer, säger kyrkoherden som inte hört talas om att företaget eller andra företag utfört gravskötsel på pastoratets kyrkogårdar.

I media förekommer företaget otaliga gånger i artiklar de senaste åren, däribland Expressen och Aftonbladet, där anhöriga är kritiska till företagets marknadsföringsmetoder.

Abna Jetis, jurist på Konsumentverket, meddelar att företaget förekommer i cirka 360 anmälningar de senaste tre åren. Anmälningarna har ökat senaste veckan, vilket noterats, men i nuläget finns inget aktivt tillsynsärende.

Företaget har dock varit föremål för tillsyn två gånger tidigare. I båda fallen handlade det om gravskötselerbjudanden som var förvillande lika fakturor.
– Det första var 2019 och där vidtog företaget åtgärder efter vi tagit upp ett antal brister och därefter lade vi ner ärendet. I andra tillsynsärendet, 2021, kom man fram till att det inte var tillräckligt vilseledande eftersom de märkt ut det med erbjudande både på det fakturaliknande utskicket och även på kuvertet, säger Abna Jetis.

Kommer man som företag undan om det står ”erbjudande” i utskicket?
– Nej, inte per automatik. Det är aldrig svart på vitt, utan det behövs en helhetsbedömning i fall till fall. Det är ju gjort för att det ska vara ett snarlikt utseende till en faktura och själva layouten påminner om ett inbetalningskort. Vart gränsen går rent juridiskt är svårt att svara på och det finns en gråzon på alla rättsområden, säger Abna Jetis.


På Konsumentverket i Karlstad finns det i nuläget inget tillsynsärende riktat mot Gravskötsel & Omvårdnad i Sverige AB. Myndighetens jurist, Abna Jetis, berättar dock att anmälningarna mot företaget ramlat in senaste veckan. Foto: Öyvind Lund


Laholms Tidning har sökt gravskötselföretaget för en intervju, men de har inte återkommit.

På företagets hemsida ges dock en helt annan bild av verksamheten. De beskriver sig som Sveriges största gravskötselföretag med över 100 000 nöjda kunder. Bland annat skriver man att ”Vi är flexibla och hjälper våra kunder på det finaste sättet vi kan och gör det vi är bäst på nämligen att ta hand om dig som gravrättsinnehavare”.

I senaste bokslutet, 2021, står att företaget har två anställda, omsatte 5,9 miljoner kronor och gjorde en vinst på 670 000.