Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-11-01 KL. 11:27

Två toppchefer får lämna Stadshuset

Av Rickard Gustafsson

Pusselbitarna i kommunens omorganisation börjar falla på plats. Det står nu klart att två toppchefer tvingas avsluta sina tjänster i den blivande samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen på grund av arbetsbrist. Under uppsägningstiden är de arbetsbefriade med lön och på sikt innebär uppsägningarna en besparing på 2,3 miljoner kronor på årsbasis.

Två toppchefer får lämna Stadshuset
Två chefer på hög nivå får gå när politikerna beslutat att pengar ska sparas. Förvaltningschefen Andreas Meimermondt beskriver det som "en sorg" att behöva göra sig av med duktiga medarbetare. Foto: Rickard Gustafsson/Bo Bjelvenstedt

Texten har uppdaterats kl. 11.14 – 231102.

Politikerna har i sitt framlagda sparbeting på 35 miljoner hela tiden poängterat att det är i den administrativa toppen de mest drastiska nedskärningarna ska göras.

Så blir också fallet när huvuddragen i den nya samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen mejslats fram.

Nye förvaltningschefen Andreas Meimermondt berättar att verksamhetschefsnivån skrotas i den nya organisationen.

Det betyder att två toppchefer blir övertaliga.

– Det har varit ett svårt jobb. Det handlar ju om människor och det är ett stort ansvar som förvaltningschef att ta beslut som direkt påverkar människors försörjning och möjlighet att jobba kvar. Men det är samtidigt något som jag behövt göra för att möta nämndens krav, säger han till LT.

Förändringen innebär att kommunen på årsbasis beräknas spara ungefär 2,3 miljoner kronor.

– Förenklat kan man säga, inklusive sociala avgifter och omkostnader, att en verksamhetschef kostar mellan 1,1 och 1,2 miljoner per år, säger Andreas Meimermondt.

De två berörda tjänsterna chefar över samhällsservice och samhällsutveckling och innehas i dag av Ingela Månsson respektive Mila Sladic.

Båda har kompetensmatchats mot andra tjänster i organisationen, vilket fått till följd att Månsson flyttar över till utbildningsförvaltningen och efterträder Cecilia Ericsson som verksamhetschef för frivilliga skolformer.

– När det blev tydligt att det fanns en verksamhetschef för mycket med utbildningskompetens så valde Cecilia Ericsson att göra en överenskommelse och gå vidare i sin karriär, säger Andreas Meimermondt.

Ericsson gör sin sista arbetsdag den 30 november efter att gjort en deal med Laholms kommun där hon under uppsägningstiden blir arbetsbefriad med bibehållen lön, 66 500 kronor, under sju månader.

Meimermondt berättar att Ericsson varit en drivande kraft i att stärka relationerna mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och näringslivet men att hon också varit en nyckelperson i återuppbyggnaden av Campus Laholm efter den stora branden för två år sedan.

Nye förvaltningchefen Andreas Meimermondt berättar att det endast återstår detaljer på lägre nivå innan omorganisationen kan betraktas som helt avslutad. Foto: Johan W Jönsson

Liknande uppsägningsvillkor får även samhällsutvecklingschefen Mila Sladic som slutar efter drygt två år. Skillnaden är att Sladic behåller sin lön i tolv månader, vilken är drygt 68 000 kronor/månad.

– I den här organisationen så fanns det ingen tjänst som hon kunde kompetensmatchas mot, säger Meimermondt.

Sladic har, enligt Meimermondt, varit starkt bidragande till att utveckla samhällsbyggnads- och detaljplaneprocesserna inom hela kommunen. Hon har också varit högst delaktig i arbetet med kommunens framtida översiktsplan.

Hon får även rosor för att varit högst delaktig i att minska handläggningstiderna på bygglov från över 100 dagar till dagens 23 dagar.

– Det är viktigt att poängtera att både Mila och Cecilia har gjort oerhört mycket nytta för Laholms kommun och bidragit i sina respektive roller. Det är ju en sorg att behöva göra sig av med medarbetare som presterar bra och levererar värdefull utveckling.

Med skrotandet av verksamhetschefsledet kommer sju enhetschefer samt en stabschef att lyda direkt under förvaltningschefen. Utåt sett, mot allmänheten, tror inte Meimermondt att organisationsförändringen kommer märkas alls.

Däremot kommer det märkas internt i Stadshuset.

– I organisationen kommer vår stab få ta ett större ansvar att leda processer som tidigare letts på verksamhetschefsnivå och våra enhetschefer kommer få arbeta mer strategiskt än vad de tidigare gjort. Alla behöver hitta sina nya roller och arbetssätt för att kompensera för att vi blir av med en chefsnivå.

Fakta: Ny ledningsstruktur

Den nya samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen som träder i kraft 1/1 2024 leds av förvaltningschef Andreas Meimermondt som under sig har sju enhetschefer samt en stabschef. Förvaltningen organiseras som sagt i sju enheter, fyra under samhällsbyggnadsnämnden och tre under nya kultur- och folkhälsonämnden.

Nedan följer enheterna och dess respektive chefer:

• Räddningstjänsten – Andreas Nilsson, räddningschef

• Miljöenheten – Annica Hegefeldt, miljöchef

• Plan- & Bygglovsenheten – Charlotta Hansson, plan- & byggchef

• Tekniska enheten – Anita Zukanovic, teknisk chef

• Måltidsenheten – Sarah Bengtsson, måltidschef

• Kulturenheten – Annika Kharraziha, kulturchef

• Fritidsenheten – Mats Altemyr, fritidschef

Fredrik Nilsson är stabschef och blir ansvarig för administrativa funktioner som ekonom, nämndssekreterare, verksamhetsutvecklare, controller, registrator.

LÄS MER: Inflationstrycket kan leda till fler sparkrav