SAMHÄLLE 2022-09-15 KL. 17:40

Två incidentrapporter från valet i Laholm

Av Rickard Gustafsson

Totalt 124 anmälningar har inkommit till Valmyndigheten under valet. Två av dessa kommer från Laholms kommun men händelserna är av ringa karaktär.
– De har inte påverkat valet, säger Jonas Påhlsson, valsamordnare i Laholms kommun.

Två incidentrapporter från valet i Laholm
Ingen av de rapporterade incidenterna från valnämnden i Laholm har haft påverkan på röstningen eller valresultatet. Foto: Johan W Jönsson

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt samtliga incidenter som ägt rum under valet till och med valdagen i söndags. En stor del av de totalt 124 anmälningarna som inkommit till Valmyndigheten rör omflyttade och saknade valsedlar.
Utöver det rapporteras det om ordningsstörningar, misstänkta propagandaförsök, hot och våld mot valpersonal samt skadegörelse mot vallokaler.

Laholm förekommer i två av incidenterna och valsamordnaren Jonas Påhlsson som skrivit incidentrapporterna berättar för LT att båda händelserna skedde under förtidsröstningen.

Den första incidenten skedde i röstlokalen på Stadsbiblioteket den 3 september. När röstlokalen öppnade saknades valsedlar för partiet Alternativ för Sverige (AfS).
– Det upptäcktes när röstlokalen öppnade och fylldes på innan några väljare kommit. AfS hade lämnat väldigt många valsedlar och vi fyllde på från vårt lager. Förmodligen är det någon som plockat på sig valsedlarna, säger Jonas Påhlsson.

Incident två skedde i förtidsröstlokalen på Mellby Center den 5 september. I båset där väljare hämtade valsedlar hade någon placerat en valsedel från Kristdemokraterna i facket där Medborgerlig Samlings valsedlar låg.
– Det är troligtvis en väljare som tagit en valsedel och sedan ångrat sig och lagt tillbaka den på fel plats. Men det upptäcktes ganska omgående av våra röstmottagare, säger Jonas Påhlsson.

I stora drag gick valet lugnt till i Laholms kommun. Under valdagen rapporterades viss köbildning från vallokalen på Våxtorpsskolan. Men valarbetarna satte upp en extra skärm och då minskade kön.
– Det har varit ett lugnt val och god stämning i vallokalerna, säger Jonas Påhlsson som betraktar de rapporterade incidenterna som ringa och inget som påverkat valresultatet.