Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-05-21 KL. 08:20

Trafikverket: Hon ska flytta staketet

Av Carina Nilsson

Trafikverket håller fast vid att Kristina Pettersson måste flytta sitt staket eller ta bort det.
LRF:s sakkunniga Jenny Nilsson håller inte med.

Trafikverket: Hon ska flytta staketet
Kristina Pettersson driver en hästgård nedanför Hallandsås. Trafikverket vill med hjälp av en pargraf i väglagen tvinga henne att flytta sitt staket. Foto: Carina Nilsson

Elin Thulin är trafikingenjör på Trafikverket och säger att verket följer väglagens paragraf 43.

– Den säger att man inte får uppföra något inom vägområdet utan tillstånd. Vi har också kommunicerat till Kristina att hon kan söka tillstånd och att vi då kommer att ge avslag. Men – då har hon rätt att överklaga och få ärendet prövat. Det vi har gjort nu är en skrivelse utifrån entreprenörens bedömning att staketet inte är bra för varken säkerheten eller underhållet av vägen och där finns ingen rätt att överklaga, säger hon.

Men är det rimligt att tänka att man behöver tillstånd när det redan finns ett staket?

– Jag gissar att staketet som fanns tidigare bara var ett elstängsel som inte var lika utstickande. Det här staket är väldigt distinkt.

Thulin vill inte kännas vid att Trafikverket vid besöket på platsen ska ha ändrat sig i fråga om trafiksäkerhetsaspekten.

– Det vet jag inte var hon har fått ifrån. Vår bedömning är framför allt att det räcke som finns ner mot en slänt kan påverkas. Räcket behöver en arbetsbredd för att fungera som det ska och plaststolparna i hennes staket kan ju knäckas och gå rakt in i bilen vid en avåkning, säger Elin Thulin.

Gäller det nuvarande beskedet att staketet ska flyttas eller tas bort senast 31 maj om hon söker tillstånd nu?

– Det blir en fråga för våra jurister, säger Elin Thulin.

Kristina har också reagerat på att det finns många andra stängsel som står nära vägkanter på olika håll.

– Det här är inget personligt utan vi vill att vägen ska vara säker att åka på och drifta. Vi följer väglagen och nu uppmärksammade entreprenören oss på det här. Det är hennes mark och fastighet men vi har en vägrätt för att sköta vägen och kanterna som står över markägarens rätt i det här fallet, säger Elin Thulin.

Laholms Tidning kontaktar också Jenny Nilsson som är regionalt sakkunnig på LRF.

– Det här är en vanligt förekommande fråga hos oss i olika skepnader. Trafikverket har rådighet i de här frågorna och man får inte ha saker i vägområdet. Men, om Kristina bara har bytt staketmodell och har staketet på samma ställe så har det ingen betydelse för underhållet av vägen, det håller inte som argument. Är hon medlem hos oss ska hon kontakta mig så kommer jag att ta tag i detta, säger Jenny Nilsson.

Fakta: Väglagen innehåller regler om allmänna vägar. Väglagen reglerar således inte frågor om kommunala gator eller om enskilda vägar (frånsett anslutning av enskild väg till allmän väg). För allmän väg är staten som regel väghållare. Trafikverket handhar väghållningen för statens räkning.

Typiskt sett innebär vägrätten även att väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över markens eller utrymmets användning.

Källa: SKR