SAMHÄLLE 2022-01-18 KL. 15:13

Torgbranden skapar chans att lösa urgammal trafikpropp

Av Rickard Gustafsson

Går det att bredda Köpmansgatan mellan Stortorget och Hästtorget och samtidigt förbättra trafikflödet, glädja bilister och göra miljön säkrare för fotgängare? Ja, möjligheten har kanske öppnats efter torgbranden i juni där flera affärslokaler totalförstördes. Kommunrådet Roland Norrman (M) tycker att idén är så pass intressant att han gärna ser att frågan utreds i samråd med fastighetsägaren.

Torgbranden skapar chans att lösa urgammal trafikpropp
Köpmansgatan, mellan Stortorget och Hästtorget, är en flaskhals i trafikflödet i Laholms centrum där det dagligen uppstår missförstånd och frustration mellan trafikanter. Foto: Rickard Gustafsson

Den korta vägsnutten mellan Stortorget och Hästtorget är så smal att den inte tillåter att bilar möts. Det har i åratal skapat förvirring, irritation och faktiskt även orsakat handgemäng mellan ilskna bilister som stått front mot front och vägrat att backa tillbaka mot respektive torg.

Faktum är att det dagligen uppstår situationer, inte sällan trafikfarliga, när besökare letar p-plats på de två torgen för att göra ärenden bland Laholms butiker. Värst är situationen vid lunchtid, på seneftermiddagarna men också under sommaren när turister invaderar staden.

Efter branden vid Stortorget i somras har flera laholmare på sistone vänt sig till LT och undrat varför kommunen inte är mer på tårna och passar på att lösa det urgamla trafikproblemet genom att bredda Köpmansgatan så att bilar kan mötas mellan torgen – innan den brandhärjade fastigheten återuppbyggs.

Laholms Tidning har passat frågan vidare till Stadshuset där vare sig tjänstemän eller politiker haft uppe frågan för diskussion än mindre tänkt tanken på möjligheten att lösa trafikproppen.
Klart är att om Köpmansgatan mellan torgen ska kunna breddas minskar samtidigt fastighetens totala yta för att återuppbygga de brandhärjade husen. Men kommunrådet Roland Norrman (M) tycker att idén är bra och bör undersökas närmare i samråd med fastighetsägaren.
– Förslaget, oaktat var det kommer ifrån, tycker jag man ska ta på största allvar. Kan vi göra oss av med ett urgammalt trafikproblem så ska vi ta tillfället i akt och vi borde åtminstone utreda om det överhuvudtaget är möjligt.

Norrman skämtar lätt om att trafikföringen i staden inte längre består av häst och vagn och menar att trafikflödet i staden skulle förbättras.
– Jag stod där själv med bilen för några dagar sen och man ser folk som chansar och tvingas köra upp på trottoaren och det är inget bra. Det vore oerhört gynnsamt för framtiden om vi kunde ta bort det här bekymret, säger Roland Norrman och berättar att han tänker ta upp frågan på nästa presidiemöte i kommunstyrelsen.

Samtidigt har processen för återuppbyggnad redan startat då samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om att ge fastighetsägaren rivningslov, med vissa villkor. Den antikvariska undersökningen pekade ut kulturhistoriska värden och Kulturmiljö Halland har värnat om att väggarna ska stå kvar. Det innebär att huvudfasaderna mot Köpmansgatan och Stortorget ska bevaras, liksom källaren mot Stortorget.

Fastighetsägaren Per Gustafsson har tidigare sagt till LT att både rivningen och nybyggnationen försvåras av att de gamla fasaderna måste bevaras. Han förklarade då att det är långtifrån någon optimal lösning då det kanske krävs att de bygger en extravägg innanför fasaderna för att klara energi- och fuktsäkerhetskraven.

Frågan om bygglov har ännu inte behandlats av samhällsbyggnadsnämnden.