Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-10-19 KL. 14:29

Tidsplan satt för utbyggnad av Sofieroleden

Av Rickard Gustafsson

Kostnaden för att bygga ut Sofieroleden har beräknats till 33 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till investeringen och byggstarten blir 2025. Beslutet innebär också att kommunen parallellt kan påbörja utvecklingen mot att vända Laholms stads ansikte mot Lagan, med nya bostäder.
– Det känns jättebra att bollen är i rullning, säger kommunrådet Ove Bengtsson (C).

Tidsplan satt för utbyggnad av Sofieroleden
Om allt går enligt plan startar utbyggnaden av Sofieroleden 2025. Kartskiss: Laholms kommun/Sweco

Efter decennier av diskussioner och politiskt infekterade bråk om Sofieroledens vara eller icke vara avgjorde kommunfullmäktige slutligen frågan i augusti 2021.

Majoriteten var knapp men de facto beslutades att Sofieroleden skall byggas ut i enlighet med gällande detaljplan. Beslutet överklagades av grannar på Örelid som inte fick gehör i förvaltningsrätten.

Efter att juridikens kvarnar malt färdigt, runt juletid 2021, har Laholms kommun tillsammans med konsultfirman Sweco arbetat med och slutfört förprojekteringen. Totalkostnaden för utbyggnaden av leden beräknas till cirka 33 miljoner kronor.

En majoritet i kommunstyrelsen ställde sig bakom beslutet att skjuta till 35 miljoner till samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget, vilket också ger täckning för oförutsedda kostnader och eventuellt kompletterande undersökningar.

– Vi har fått till oss att kostnadsberäkningen för projektet som gjordes för ett antal år sedan fortfarande håller, säger ordföranden Ove Bengtsson (C).

Nej, det är inte bygget av Sofieroleden som har påbörjats. Det är arkeologer från Kulturmiljö Halland som undersöker marken vid Örelid i jakt på fornhistoriska föremål. Foto: Rickard Gustafsson

Är det överraskande att prislappen inte gått upp med tanke på att allt annat blivit dyrare i samhället?

– Både ja och nej. Vi är inne i en lågkonjunkturssvacka och det kan bli så att vi kan få ett väldigt bra pris när vi går ut med anbud. Kommuner, regioner och stat ska ju bygga under dåliga tider. Dels får man bra pris samtidigt som Sverige hålls i gång, menar Ove Bengtsson.

Kommunens projektledare, Johan Ternås, berättar att det närmast väntar detaljprojektering där konsulter ska ta fram ett förfrågningsunderlag för själva entreprenaden.

– Tanken är att vi ska börja rita skarpt efter nyår och sen ska vi handla upp entreprenaden så att allt är klart under senhösten 2024. Sen börjar vi bygga 2025 och om allt flyter på som det är tänkt hoppas vi att det ska ta ett år och stå färdigt i slutet av 2025.

I summan ingår åtgärder både för anslutningar till riksväg 24 och vid Laholms kraftstation.

Korsningen vid kraftstationen i Laholm kommer att förändras. Hur? Det är inte bestämt. Foto: Rickard Gustafsson

Redan kommande vecka startar dialogen med Trafikverket kring anslutningarna. Hur det ska lösas är inte bestämt, berättar Ternås.

– Pratet om cirkulationsplats vid 24:an har funnits länge, men tyvärr står Trafikverket med trumf i den diskussionen. De har en prioritetsordning och vi kommer som en liten aktör i sammanhanget, men förhoppningsvis ska vi kunna diskutera detta på ett vettigt sätt.

Korsningen Södra Sofieroleden–Riksväg 24 blir föremål för dialog med Trafikverket. Laholms kommun ser gärna att det byggs en cirkulationsplats för att göra korsningen trafiksäker. Foto: Rickard Gustafsson

Med Sofieroledsprojektet i gång hoppas kommunen kunna förtäta staden. Genom åren har kommunen köpt in fastigheter för tiotals miljoner utmed Lagavägen med avsikt att kunna skapa en entré mot Laholms centrum och vända ansiktet mot Lagan.

– Det känns jättebra att bollen är i rullning. Det har inte varit bra för Laholms utveckling att det bollats mellan olika alternativ. Vi kan nu se till att vi får fler bostäder i de centrala delarna och få fler invånare till centrum. Det behöver vi, för att främja näringslivet och köpkraften, säger Ove Bengtsson.

Både kommunen och Laholms Sparbank har planer på bostadsprojekt utmed Lagavägen. För att göra detaljplanearbetet mer lätthanterligt vill man ta över vägen, vilken ägs av Trafikverket.

– Det kommer säkert bli en förhandling om det. De äger även bron vid Lagaholmsruinen och där kommer vi nog begära saker innan vi tar över den, säger Ove Bengtsson.

Kommunrådet berättar att arbetet med detaljplanerna för nya bostäder i området kommer att ske parallellt med bygget av Sofieroleden. Tidshorisonten är oklar.

– Vi vet att allt tar sin tid när det gäller detaljplaner. Det kan bli överprövningar i högre instanser så det kan säkert ta 4-5 år innan vi får igenom de detaljplanerna.

Kommunrådet Ove Bengtsson (C) ser fram emot att bygget av Sofieroleden drar igång och att kommunen kan börja rikta fokus på detaljplaner för nya centrumnära bostäder vid Lagan. Foto: Rickard Gustafsson