SAMHÄLLE 2022-01-20 KL. 14:00

Tidigare nedskjutet bostadsprojekt får nytt liv

Av Rickard Gustafsson

2019 sköts Staffan Påhlssons bostadsprojekt i kvarteret Hästen i sank av självaste regeringen. Nu går jätteprojektet, med 70-80 centrumlägenheter och affärslokaler i potten, återigen in i skarpt läge efter att kommunen gjort omtag och modifierat detaljplanen efter regeringens krav. Och den här gången uppger både kommunen och fastighetsägaren att de har länsstyrelsen med sig.

Tidigare nedskjutet bostadsprojekt får nytt liv
Arbetet med den nya detaljplanen för Kvarteret Hästen har pågått i två år. Här ses en illustrationsbild över hur den nya tilltänkta byggnaden ut mot Stortorget skulle kunna se ut. Illustration: Fredblad arkitekter

Fastighetsägaren Staffan Påhlssons planer på att utveckla kvarteret Hästen har pågått sedan 2008-2009. Redan 2017 antog fullmäktige en ny detaljplan för kvarteret, men den hamnade på kollisionskurs med länsstyrelsen och före detta landshövdingen Lena Sommestad som ansåg att planen medförde påtaglig skada mot riksintresset för kulturmiljövärden.

För att göra en lång historia kort hamnade ärendet till sist i Rosenbad där regeringen, först två år senare, gick på länsstyrelsens spår och satte spiken i kistan. Men i Laholm vägrade Staffan Påhlsson att kasta in handduken. I två års tid har han i samarbete med arkitekter och Laholms kommun modifierat planerna och jobbat med volymer, höjder och materialval för att blidka regeringens och länsstyrelsens tidigare synpunkter.

På onsdagen (19/1) beslutade samhällsbyggnadsnämnden att detaljplanen är redo att gå till utställning. Gudrun Pettersson (C), tillförordnad ordförande under Knut Slettengrens (M) sjukskrivning, berättar att kommunen under resans gång involverat länsstyrelsen i planarbetet.
– Vi har haft kontakt med länsstyrelsen under tiden och de är positiva till planen nu. Nu hoppas jag verkligen att den här planen går i mål, säger Gudrun Pettersson som tror att detaljplanen kan vara att redo att antas innan sommaren.

Beskedet glädjer den luttrade fastighetsägaren Staffan Påhlsson. Han är självfallet mycket nöjd med framsteget och är försiktigt optimistisk för sitt hittills största nyproduktionsprojekt i Laholm.
– Det har varit en lång vägs vandring och vi är inte mål ännu men vi kan konstatera att länsstyrelsen varit delaktiga i omstarten av det här projektet. De har haft insyn i de förändringar vi gjort och vi har inte mottagit några frågetecken ifrån dem så här långt, säger han till LT.


Efter att regeringen 2019 ratade utseendet på bostadsprojektet i Kv. Hästen har fastighetsägaren Staffan Påhlsson gjort ett omtag. Han säger till LT att det nya förslaget till och med tilltalar honom mer än det gamla. Foto: Johan W Jönsson/Arkiv


Även om Påhlsson konstaterar att det redan i dag kunde ha bott ett 60-tal familjer i kvarteret Hästen så är han faktiskt mer nöjd med förslaget anno 2022 än planen från 2017.
– Det här förslaget tilltalar nog även mig bättre. Vi har tagit hänsyn till regeringens synpunkter och det blir nättare och åskådliggörs mer småskaligt. Vi har dragit ner byggnadshöjden på husen i ändarna mot Trädgårdsgatan så att det på ett bättre sätt ansluter till omgivande byggnader. I och med att vi inte längre har parkeringar i två våningar så sjunker hela byggnadshöjden.

Nu tyder mycket på att det så omdebatterade bostadsprojektet faktiskt blir av och Staffan Påhlsson menar att det är precis vad Laholm behöver.
– Vi behöver det här i stan och jag ser verkligen fram emot det här för alla näringsidkare och mindre butiker som ska leva. Det behövs ett tillskott av folk i stan för butiksinnehavarna sliter som djur för att få sina verksamheter att fungera.


I bostadshusen utmed Trädgårdsgatan vill fastighetsägaren Staffan Påhlsson gärna inrymma lägenheter för så kallat trygghetsboende. Just denna delen i detaljplanen var regeringen tidigare mest kritisk till. Illustration: Fredblad arkitekter


Påhlsson tror att det kan bli upp emot 70-80 nya lägenheter i Hästenkvarteret och berättar att han vill ha en mix av olika lägenheter – från små tvåor upp till större fyror.
– Och så vill jag ha trygghetsboende i lägenheterna mot Trädgårdsgatan och det kräver lite speciella utrymmen. Det fanns med i mina anteckningar redan förra gången, men det framkom kanske inte så tydligt då.

Om nu kommunen lyckas klubba igenom den här detaljplanen, hur lång tid tror du att det tar innan du är redo att lämna in ett bygglov?
– Efter att planen antagits räknar jag med att jag vi inom sex månader kan komma in med en ansökan.
Efter att planen sköts i sank 2019, har du vid någon tidpunkt tänkt att nu skiter jag i det här?
– Nej, det har aldrig funnits. Däremot har jag lyssnat på rådgivare i vilken takt vi ska ta det här och det har fallit väl ut.
Men 13 år. Det tar tid att bygga bostäder?
– Haha! Ja, man hinner inte med så många projekt, men livet är för kort för att gräva ner sig, säger Staffan Påhlsson.