SAMHÄLLE 2023-01-16 KL. 13:13

Stort fokus på unga i nya medborgarlöften

Av Rickard Gustafsson

Fokus i 2023 års medborgarlöften kommer att ligga på att förebygga brott och öka tryggheten i miljöer där barn, ungdomar och unga vuxna figurerar. Prioritet ett är att kommun och polis samverkar med kommunens skolor och högsta prioritet har området runt Campus Laholm.

Stort fokus på unga i nya medborgarlöften
Kommunchefen Anders Einarsson och lokalpolisområdeschefen Gustav Rosén Zetterberg har undertecknat medborgarlöftena för 2023. Stort fokus kommer att ligga på unga och de miljöer där barn, ungdomar och unga vuxna vistas. Foto: Rickard Gustafsson

Laholms kommun och Laholmspolisen har varje år sedan 2016 avgett så kallade medborgarlöften. Löftena utgår från den trygghetsundersökning som görs bland kommunens invånare samt den lägesbild myndigheterna själva noterat och analyserat och ska fungera som en grundplåt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Varje år redovisar kommunen och polisen tillsammans hur väl man lyckats i sitt arbete, men på grund av sjukdom fick den skjutas upp till senare tillfälle.

Utan att gå i redovisningen i förväg sammanfattar kommunpolisen Kristian Nilsson ändå året som ett fall framåt.
– Det har skett och sker många saker men framför allt har vi lagt mycket tryck på skolorna, högstadieskolorna framför allt. Områdespoliserna har vikt en dag i veckan åt skolorna och det har varit både bokade och spontana besök. Det har varit oroligt på skolorna, som vi sett och läst, men utifrån polisens perspektiv är just nu bra flyt på skolorna.

Arbetet är dock bara i sin linda. I medborgarlöftena för 2023 blir det ännu mer fokus på hälsofrämjande, trygghetsskapande, brottsförebyggande och uppsökande arbete gentemot kommunens ungdomar.
–Vi har jobbat strategiskt på ungdomarnas arenor under 2022 och det ska vi fortsätta med 2023, säger tf lokalpolisområdeschef Gustav Rosén Zetterberg.

Det har gjort skillnad, vilket även kommunchefen Anders Einarsson uttrycker.
– Vi ser tydligt hur lägesbilderna förändrats på högstadieskolorna, framför allt Lagaholmsskolan. Det är lugnare och tryggare, vilket det vittnades om på senaste Ungdomsforum. Vi har högre vuxennärvaro och läget är helt annat nu än i våras. Skolan och socialtjänsten har gjort ett jättebra jobb tillsammans med polisen.
– Vi känner att arbetet som gjorts har fått effekt, säger Gustav Rosén Zetterberg.

När lokalpolisområdeschefen tittar i det stora perspektivet, Sverige, så framträder en bild av att fler unga människor begår grova brott. Det är en utveckling som polis och kommun vill förebygga.
– I Halmstad ser vi en annan form av ungdomsbrottslighet nu än för fyra-fem år sen. För oss är det ett strategiskt beslut att vi ska ha ett ungdomsfokus och vi behöver satsa mer på områdespolisverksamhet i Laholm och förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminalitet, säger Rosén Zetterberg och fortsätter:
– Det är inte polisens uppdrag att se till att ungdomar får betyg från grundskolan, men kan vi bidra till att fler får betyg och gymnasieutbildning och kommer vidare i livet så är det jätteviktigt för den framtida brottsförebyggande utvecklingen.

Einarsson anser att antalet elever med godkända betyg är det absolut viktigaste nyckeltalet i kommunen.
– All forskning visar att klarar man gymnasiet då klarar man livet bra. Sen finns det alltid undantag, men alla inblandade måste jobba för detta. Det finns ett gammalt ordspråk; ”det krävs en hel by för att fostra ett barn” och det är den känslan vi vill få in, säger kommunchefen som vill se fler proaktiva och tidiga insatser.

Den faktiska tryggheten är fortsatt hög i Laholms kommun, det vill säga brottsligheten håller sig generellt på tidigare nivåer. Men den upplevda tryggheten minskade, säger kommunpolis Nilsson och påpekar att man i svaren i trygghetsenkäten sett en tydlig koppling till kommunens beslut att släcka delar av gatubelysningen.
– Jag har undersökt detta. Det skedde ett inbrott, en stöld och en skadegörelse mer än jämfört med motsvarande period året innan. Man upplevde att det skulle bli mer brott, men det hann aldrig att påverka brottsligheten, säger Kristian Nilsson.


Fakta: Medborgarlöfte 2023

De här områden får extra trygghetsfokus under 2023.
• Campus Laholm (Lagaholmsskolan, Aktivitetshuset, intilliggande parkeringsplatser och verksamheter).
• Centrala Laholm (Centrumkärnan inklusive Stadsparken).
• Glänningeområdet (Glänningeskolan, området kring sjön och intilliggande parkeringsplatser).
• Altona (LP Hanssons väg och intilliggande vägar)
• Övriga orter i kommunen.