Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-02-23 KL. 06:03

Stor ökning av bussresandet men mer behövs

Av Carina Nilsson

Busslinje 325 mellan Markaryd och Halmstad har rullat sitt första år med fler turer och resandet har ökat från 6 200 resenärer till 20 200 sedan i höstas. Men det behöver öka mycket mer. Det konstaterar Hallandstrafiken i en delutvärdering som har gjorts.

Stor ökning av bussresandet men mer behövs
Fler turer på buss 325 mellan Markaryd och Halmstad kom till i väntan på att tågen ska börja trafikera sträckan. Foto: Carina Nilsson

Busslinje 325 mellan Halmstad och Markaryd utökades från 2 till 16 turer på vardagarna i december 2022. Målet var att göra det lättare för arbetspendlare som jobbar skift på företag i Markaryds kommun, men också att underlätta rekrytering av personal till Markarydsföretagen.

– Utredningen visar att det finns ett lågt underlag för resande längs med linjen men vi har ändå sett en positiv trend under hösten där fler tar bussen. Vi vet också att det tar tid att etablera något och även för människor att ändra sina rutiner, säger Gustav Sandkvist som är trafikchef på Hallandstrafiken.

2019 var det 6 200 resenärer som åkte med buss 325. (Året har valts på grund av pandemin.) Under 2023 ökade resandet till 20 200 resenärer. Resandet har alltså tredubblats men det står ändå inte i proportion till ökningen av antalet turer som har blivit åtta gånger fler, konstaterar Hallandstrafiken.

– De avgångar som har flest resenärer är turen som ankommer till Halmstad strax innan klockan åtta på morgonen och på turen som åker från Halmstad klockan kvart i fyra på eftermiddagen. De turer som går mot Markaryd med ankomst under morgonen, och avgångar på eftermiddagen från Markaryd, har fler resenärer än de som är anpassade efter skiftarbeten, säger Gustav Sandkvist.

Pågatågen underlättar för pendlare söderut. Trafikverkets plan är att persontrafik ska komma igång mellan Halmstad och Markaryd år 2028. Foto: Carina Nilsson

36 procent av resorna på linjen kan kopplas till skolbarn och gymnasieelever och Hallandstrafiken konstaterar att flest resenärer kliver på vid Halmstad resecentrum och Markaryds station. Även Knäred och Veinge har många resenärer.

Hallandstrafiken konstaterar att det finns ett behov av linjen men att resandet behöver öka ändå mer för att komma upp till den kostnadstäckning som man vanligtvis kräver. Men tack vare medfinansieringen så kan underskotten för länstrafikbolagen i Halland och Kronoberg hållas nere skriver man.

– Det här är en första utvärdering som vi har gjort och vi fortsätter att jobba för att öka resandet. Projekttiden är på tre år, och hur det ser ut efter det vill jag inte spekulera om i dagsläget, säger Gustav Sandkvist.

Fotnot: Nibe och tre kommuner stöttar satsningen med följande belopp: Nibe 7,5 miljoner kronor, Laholms kommun 1,2 miljoner kronor, Halmstads kommun 1,2 miljoner kronor, Markaryds kommun 900 000 kronor.

Trafikverkets plan är att tågtrafik mellan Halmstad och Markaryd ska komma i gång 2028.