Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-12-11 KL. 13:19

Stopp för busstrafik på ”genväg” vid kusten

Av Rickard Gustafsson

Från och med mellandagarna kommer Hallandstrafikens linje 225 inte längre rulla via Mellbyvägen. Orsaken är att Transportstyrelsen kommit fram till att kommunens lokala trafikföreskrifter, där undantag görs för busslinjetrafik, står i strid med vägföreningens förbud mot genomfartstrafik. Kommunens ambition är dock att återinföra busstrafiken på vägsträckan så fort som möjligt.

Stopp för busstrafik på ”genväg” vid kusten
Busslinje 225 kommer efter den 27 december inte längre gå via Mellbyvägen. Foto: Johan W Jönsson

Hallandstrafikens busslinje 225 slutar från och med den 28 december att trafikera Mellbyvägen i Mellbystrand på sträckan mellan Söderleden och Kustvägen. Anledningen är att det finns ett förbud mot motorfordonstrafik, som gäller genomfartstrafik.

Förbudet trädde i kraft redan 2015 efter ett beslut i Mellbystrands vägförening.

Vägen genom bostadsområdet har varit relativt kraftigt trafikerad då det dels går tunga fordon dels att många använder den som en genväg till och från Mellby Center. Boende i området har länge ansett att den tunga trafiken utgör ett hot mot såväl trafiksäkerheten som miljön.

I januari i år beslutade Laholms kommun, genom en lokal trafikföreskrift, att låta linje 225 gå via Mellbyvägen. Beslutet överklagades av grannar i området hela vägen upp till Transportstyrelsen.

Myndigheten konstaterade att kommunen och länsstyrelsen inte hade mandat att köra över vägägaren, det vill säga vägföreningen.

– Detta innebär tyvärr att det inte finns något undantag för buss i linjetrafik. Vi gör i kommunen tolkningen att busstrafiken inte kan köra på sträckan på grund av beslutet som vägföreningen fattat, säger Andreas Meimermondt, förvaltningschef samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen till kommunens hemsida.

Sista bussturen genom bostadsområdet blir den 27 december. Därefter kommer busshållplatserna på Ulanders väg, Mellby Center och Kungsfågelvägen att stängas ned och ersättas av tillfälliga busshållplatser.

Var de tillfälliga busshållplatserna kommer att placeras avgörs av Hallandstrafiken, men nedstängningen av busshållplatserna ses som en tillfällig åtgärd.

– Målet är att återinföra busstrafiken på Mellbyvägen så fort som möjligt. Utmaningen i dag är att få till en aktiv vägföreningsstyrelse, så att kommunen och Hallandstrafiken har en motpart i den fortsatta dialogen kring busstrafiken i Mellbystrand. Vi arbetar med olika lösningar för att detta ska gå så fort och så smidigt som möjligt, säger Thor Gunnar Bjelland (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.