SAMHÄLLE 2022-05-24 KL. 15:34

Statligt servicekontor invigt av ministern

Av Johan W Jönsson

Det nya starliga servicekontoret i Laholm är invigt. Civilministern Ida Karkiainen talade och knöt upp bandet som förklarade kontoret invigt. ”Statlig närvaro är viktigt för laholmarna men det är också viktigt för staten”, säger Karkiainen.

Statligt servicekontor invigt av ministern
Regionchef Eva Arnell, civilminister Linda Karkiainen, landshövding Bittis Benzler, kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist, Försäkringskassans områdeschef Emma Gren och Arbetsförmedlingens sektionschef Thomas Fager. Foto: Johan W Jönsson

På det statliga servicekontoret kan man få information och vägledning från fyra olika myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Kontoret öppnar den sista maj och invigdes en vecka tidigare med pompa och ståt. Utöver civilministern närvarade även bland annat landshövding Brittis Benzler.

– Det betyder mycket för laholmarna att man kan gå in på ett kontor och få personlig service i myndighetsärenden som kan vara ganska knepiga, säger Karkiainen.

– Det kan röra sig om ersättning, sjukpenning, föräldrapenning som också kan vara livsavgörande för att man ska få sitt liv att gå ihop. Det personliga mötet är viktigt, fortsätter civilministern.

Servicekontoret i Laholm blir nummer 121 i ordningen i Sverige. Kontoren har årligen 2,2 miljoner besök och vid de kundundersökningar som görs två gånger om året delas höga betyg ut.

– År efter år är över 90 procent av kunderna nöjda. Det är ett fantastiskt resultat. Att så många besöker våra kontor är ett kvitto på att de behövs, säger regionchef Eva Arnell.

Hon berättar att en gemensam nämnare för många av besökarna är att de befinner sig i ett digitalt utanförskap. Servicehandläggarna på plats hjälper till att lotsa besökarna in i den digitala världen.

Servicehandläggarna hjälper till med frågor som rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Både privatpersoner och arbetsgivare kan få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

– Det är bra för Laholm men det är också bra för hela Halland att denna verksamhet öppnar. Samhället behöver erbjuda medborgarna likvärdig service, säger Bittis Benzler.


Civilminister Linda Karkiainen och servicehandläggaren Mohamad Abu Kashef knyter upp knuten som förklarade Laholms nya servicekontor invigt. Foto: Johan W Jönsson


– Jag tycker att den här servicen ska finnas i kommunerna. Det fysiska mötet är viktigt och det är viktigt för alla. Därför är jag glad att detta kommit till skott, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

Mohamad Abu Kashef har jobbat som servicehandläggare sedan 2015 och kommer att dela sin tid mellan Laholm och Halmstad.

– Vi är alltid redo och beredda på alla möjliga sorts frågor kring de fyra myndigheterna. De flesta brukar känna sig nöjda när de går härifrån, säger Abu Kashef.

Vilka kommer till er?

– Det är folk som inte är så digitala och folk som försökt att komma i kontakt med myndigheter per telefon men utan att lyckats. Det kan vara vem som helst.

Om det behövs kan man få hjälp av tolktjänst via telefon eller av en tolk som närvarar. Vid det sistnämnda måste denna dock bokas i förhand.

– Det brukar fungera bra. Vi försöker att lösa det mesta utan tolk. Ibland räcker det med ett ord för att vi ska kunna hjälpa till. Det gäller bara att lösa knuten, säger Abu Kashef.

Civilminister Karkiainen avslutade med att understryka servicekontorens vikt:

– De är viktiga också för staten. Att inte staten finns närvarande i samhället gör något med människor. Det kan göra att man tappar tilltro till staten och det handlar om tillit till demokratin.

Servicekontoret på Lantmannagatan har öppet tisdagar och torsdagar klockan 10 till 15 (lunchstängt 12:30-13:30). Det går inte att boka tid - det är spontanbesök som gäller.


Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist i samspråk med civiliminister Linda Karkiainen och landshövding Bittis Benzler. Foto: Johan W Jönsson