-
SAMHÄLLE 2022-10-28 KL. 17:58

Stänger kyrkor för att spara energi

Av Johan W Jönsson

Höks pastorats kyrkoråd har fattat beslut om energibesparingar för vintern 2022/2023. Kyrkorna kommer bara att ha öppet för begravningar. Övriga aktiviteter kommer att flyttas till församlingshemmen. Det finns dock undantag. ”Vi vill dra vårt strå till stacken”, säger kyrkorådsordförande Annalena Emilsson.

Stänger kyrkor för att spara energi
Fastighetschef Maria Pettersson, kyrkoherde Anders Vickman och kyrkorådsordförande Annalena Emilsson i Höks pastorat presenterade pastoratets energibesparingsåtgärder. Foto: Johan W Jönsson

– Vi vill ta vårt ansvar och bidra precis som alla andra. Därför var det ett enigt kyrkoråd som beslöt att flytta gudstjänsterna till församlingshemmen, säger Emilsson.

Beslutet gäller från den 7 november till den 31 mars. Det finns dock vissa undantag. Bland annat för begravningar. Det upplevs vara en förrättning som är svår att ha i andra lokaler.

Undantag görs också i samtliga kyrkor för gudstjänster och konserter från första advent till trettonhelgen. Julen är den högtid som lockar flest besökare till kyrkan.

– Allt löper på som vanligt under julen. Sådant som är inbokat sedan väldigt lång tid tillbaka gör vi också undantag för. Det är bland annat någon konsert, säger Emilsson.

Varannan lampa på samtliga kyrkogårdar i pastoratet kommer också att släckas ner för att spara energi. Det kommer dock att finnas batteridrivna ledslingor på vissa platser.

– Till skillnad från Laholms kommun har vi en idé om att man skruvar ur varannan lampa, säger kyrkoherde Anders Vickman.

Efter årsskiftet kommer det att mellan den 8 februari och 31 mars att hållas en gudstjänst vardera i Ysby, Tjärby och Mästocka kyrka. Detta då det där saknas församlingshem.

– Vi kommer ha en gudstjänst var i de tre kyrkorna av solidaritetsskäl. Folk i bygden ska känna att de har en gudstjänst i sin hembygd. I övrigt får man försöka förflytta sig, säger Emilsson.


Annalena Emilsson, Maria Pettersson och Anders Vickman utanför Ysby kyrka där en gudstjänst kommer att hållas mellan den 8 januari och 31 mars. Foto: Johan W Jönsson


Kyrkorådet har funderat hur de skulle göra för att spara på energin. Det har funnits tankar på att hålla vissa kyrkor öppna under hela perioden men ett enigt råd fattade nu tagna beslut.

– Vi har ändå vår barnverksamhet och vår personal i församlingshemmen. Så dem kan vi inte bara stänga. Därför kändes detta som ett bra alternativ, säger Emilsson.

– Det är lättare att administrera en nedsläckning av alla kyrkor. Det är också enklare för våra medlemmar att förstå när alla kyrkor stängs, säger Anders Vickman.

Temperaturen sänks
från 20 grader till 18 när det är aktivitet i kyrkorna. Vilken temperatur det ska vara när kyrkorna står tomma styrs av luftfuktigheten, förklarar kyrkogårds- och fastighetschefen.

– Vi har ett styrsystem som mäter luftfuktigheten och där kommer vi så klart att hålla koll så att inventarierna mår väl. Det blir 14, 15 grader beroende på kyrka, säger Maria Pettersson.

Hur mycket energi som kommer att sparas är inte klart. Det beror främst på luftfuktigheten men även på utomhustemperaturen.

– Givetvis vill vi spara pengar men detta handlar också om solidaritet kring energin i samhället. Vi vill föregå med gott exempel, säger Annalena Emilsson.

Förändras energisituationen kan beslutet omvärderas framåt vårvintern. Men tills vidare blir det som det står i texten.


Varannan lampa på alla pastorarets kyrkogårdar kommer att släckas. Foto: Johan W Jönsson