SAMHÄLLE 2023-01-19 KL. 09:44

Södra Hallands Kraft höjer elnätsavgifter

Av Peter Jakobsson

Från den första januari har Södra Hallands Kraft höjt priserna på elnätsavgifterna. Denna ökning gör att elabonnenter får runt 50 procent högre räkningar från SHK. Då fastighetsägare inte har någon möjlighet att välja elnät så är det en tvingande höjd avgift för alla som vill ha el.

Södra Hallands Kraft höjer elnätsavgifter
Södra Hallands Kraft höjer avgifterna när energipriserna stiger. Foto: Arkiv

Södra Halland Kraft har elnätet som alla fastighetsägare är knutna till i Laholms kommun. De tar ut en avgift för elleveranser som består av en fast avgift som är beroende av hur stor säkring man har sen är det en rörlig avgift som är beroende på hur mycket el som förbrukas.

I den senaste prisjusteringen som SHK genomförde till januari 2023 så är de fasta avgifterna höjda med cirka 10 % medan påslaget på förbrukningen har höjts med runt 60 %.

Som ett exempel kommer det för ett mellanstort hus med en säkring på 20 A och en årsförbrukning på 15 000 kWh bli en kostnadsökning på totalt 1 948 kronor per år eller 53,4 %. Se fler beräkningsexempel nedan.

Anledningen till höjningen beskriver Södra Hallands Kraft är att regionnätsägaren (E.ON), som är de som överför el till lokalnäten, har behövt höja sina överföringsavgifter, vilket gör att SHK i sin tur behöver höja elöverföringsavgifterna till slutkund. Vid transporten uppstår elförluster som elnätsbolagen behöver täcka upp för genom att köpa motsvarande till numera väldigt höga elpriser.
– Sammanfattat så är det skenande energikostnader som ligger bakom avgiftsjusteringen. Överföringsförluster blivit väldigt dyra, konstaterar Tobias Nilsson, VD på Södra Hallands Kraft.


Tobias Nilsson är VD på Södra Hallands Kraft. Foto: SHK


Med nutidens snabba ändringar i elpriser kan det bli tal om flera ändringar av priset under året.
– Det beror helt på prisutvecklingen, säger Tobias Nilsson.

Hittills har det bara varit höjningar av priset som införts men elmarknaden har blivit svängig både upp och ner.
– Vi får förhålla oss till hur energimarknaden utvecklar sig och justera efter prisutvecklingen. Det kan bli sänkningar i framtiden också. Vi är en ekonomisk förening så medlemmarna ska stå för kostnaderna vi har men vi ska heller inte göra oskäliga vinster, förklarar Tobias Nilsson.

Från 2024 flaggar SHK för att det kanske blir justeringar av priserna varje månad.
– Vi har vissa av våra kostnader bundna med kommer inte kunna förnya dessa med dagens marknad, då kan det bli så att även vi kommer få ha ett mer rörligt pris till kund, säger Tobias Nilsson.

Södra Hallands Kraft meddelar även att de är väl medvetna om situationen Sverige befinner sig i med ökade kostnader generellt och beklagar att även de måste justera elnätsavgiften med en höjning.


FAKTA: Exempel på schabloniserade ökningar från 1 januari.

Boende, Säkring, Förbrukning, Ökning kr/mån (ink moms), Ökning i procent
Lägenhet, 16 A, 2 000 kWh, +23 kr, +46,9 %
Mindre hus, 16 A, 5 000 kWh, +55 kr, +49,1 %
Mellanstort hus, 20 A, 15 000 kWh, +162 kr, + 53,4 %
Större hus, 25 A, 25 000 kWh, + 269 kr, + 54,7 %