Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-02-06 KL. 06:02

Snart startar rivningen av Hällebäckshus

Av Rickard Gustafsson

Laholmshems sju år gamla rivningsbeslut av Hällebäckshus sätts nu i verket. Under februari inleds rivningen av det sedan länge utdömda flerfamiljshuset för att bereda plats för högre bebyggelse och fler bostäder.
– Någon gång i sommar ska rivningen vara färdig, säger Roland Gottfridsson (C), ordförande för Laholmshem.

Snart startar rivningen av Hällebäckshus
Vid rivningen av Hällebäckshus försvinner totalt 53 lägenheter och på samma plats ska det byggas 90-95 nya lägenheter. Här en vy från Violvägen. Foto: Rickard Gustafsson

Flerfamiljshusen på Violvägen byggdes i slutet på 1960-talet och pekades 2016 ut som den fastighet som var i sämst skick i hela det kommunala lägenhetsbeståndet.

Laholmshem kallade samma år till presskonferens och berättade att styrelsen fattat beslut om rivning och presenterade samtidigt en plan på att på samma plats, på Altonaområdet, bygga dubbelt så många lägenheter.

Sju år har gått och i omgångar har stark kritik mot rivningen framförts. Senast i somras då privatpersoner överklagade samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja rivningslov, vilka avvisades av Länsstyrelsen.

Inom kort kommer avspärrningar sättas upp kring Hällebäckshus. Fram till sommaren pågår rivningsarbetet. Här en vy från Hällebäcksvägen, parallellgata till LP Hanssons väg. Foto: Rickard Gustafsson

Laholmshems upphandling av rivningsarbetet blev klar under januari och det blir Håltagarna i Skåne AB som får uppdraget att knacka ner byggnaderna. För övrigt samma företag som rev äldreboendet Solgården i Våxtorp.

– Vi vet inte exakt vilken dag det påbörjas men det blir nu i februari. Någon gång i sommar ska rivningen vara färdig, säger Laholmshems ordförande Roland Gottfridsson (C).

Parallellt med rivningsplanerna har arbetet med en ny detaljplan för området mellan LP Hanssons väg och Tulpanvägen pågått. Detaljplanen har varit ute på samråd, ändringar har gjorts, och ska i slutet av mars genomgå granskning.

Bryggaren 10 som 3-våningsfastigheten har som beteckning byggdes 1968. På samma yta vill kommunen uppföra 8-våningshus med en maximal nockhöjd på 28 meter. Foto: Rickard Gustafsson

Om allt vill sig väl räknar Gottfridsson med att planen kan antas av fullmäktige någon gång under hösten 2024.

– Vi har gjort en skiss på hur vi vill bygga och det är tre punkthus, upp till åtta våningar, och det blir väl 90-95 lägenheter. Mest 2:or och 3:or men det blir också 4:or på några av våningsplanen.

När det kan bli aktuellt att påbörja bygget av de nya lägenheterna är oklart, men ligger sannolikt åtminstone två år framåt i tiden.

– Vi får se när Laholm tål att bygga så många lägenheter. Vi får väl låta Staffan Påhlsson bygga färdigt sitt (Hästen) först och etablera det så att det inte blir för många nya ledigheter samtidigt, för det finns inget värre än att stå med tomma lägenheter, säger Roland Gottfridsson.

Hällebäckshus är utrymt sen ett bra tag tillbaka, vilket märks i form av skadegörelse. Nästan varandra entrédörr har glasskador. Foto: Rickard Gustafsson

Enligt den senaste statistiken har Laholmshem sju outhyrda lägenheter, vilket är något högre än normaltillståndet.

– Kundtjänst behöver lägga mer tid och resurser för att hyra ut de lägenheter som sägs upp, men visst kommer det behövas fler bostäder framåt och vi kommer att påbörja projekteringen så fort detaljplanen är antagen, säger Roland Gottfridsson.

Laholmshem har totalt 1 535 bostäder i sitt bestånd.

Även lägenhetsfönster har utsatts för stenkastning. Foto: Rickard Gustafsson