SAMHÄLLE 2024-02-13 KL. 12:18

Snart kan hela kommunen få fiber

Av Carina Nilsson

Tre företag har ansökt om ekonomiskt stöd för att bygga ut fibernätet i norra och nordöstra delarna av Markaryds kommun, där man idag varken har tillgång till fiber- eller kopparnät.
Den sista september 2024 släcks även det sista av kopparnätet i kommunen då 400 abonnenter kopplas bort.

Snart kan hela kommunen få fiber
Matz Persson är teknisk handläggare på Markaryds kommun och kommunens sakkunnige vad gäller fiberutbyggnaden i kommunen. Foto: Carina Nilsson

Det är drygt tio år sedan man började bygga för fiber i Markaryds kommun.

– Telia var tidigt ute och presenterade ett förslag till samverkan med kommunen. Om de fick bygga fibernät i tätorterna Markaryd, Timsfors, Traryd och Strömsnäsbruk så lovade man att hjälpa till så gott man kunde på landsbygden, säger Matz Persson som är teknisk handläggare och kommunens kontaktperson vad gäller fiber.

På den tiden var det länsstyrelserna och Jordbruksverket som hade hand om de bidragspengar som fanns och det hölls många möten ute i bygdegårdarna.

– På den tiden fick man förklara vad fiber var och varför det behövdes – många såg inte alls något behov av det. Idag ser vi att fiber behövs för allt från att titta på film i datorn till digitala tjänster inom hemtjänsten, säger Matz Persson.

I Markaryd bildades fyra föreningar: Hannabads fiberförening i sydvästra kommunen, Markaryd väst, Markaryd öst samt Västra Skogsbrynet som täcker Vivljunga och delar av Ljungby kommun. Markaryd öst och väst ägs numera av Telia, medan de andra har fortsatt som fristående föreningar. Men området i nordöstra Markaryd förblev en vit fläck på kartan.

– Flera av dem som engagerade sig för en utbyggnad gjorde ett hästjobb med att informera om fiberns fördelar. Men i norr var det ingen som riktigt ville ta sig på utbyggnaden när det var aktuellt, säger Matz Persson och fortsätter:

– Nordöstra Markaryd är också det område som är svårast att bygga i. Det är stenigt och glest befolkat, säger Matz Persson.

Tre företag har sökt pengar för att kunna bygga ut fibernätet i den norra delen av Markaryds kommun. Karta: Markaryds kommun

Men nya stödpengar från staten har ändrat förutsättningarna. Dessutom har Region Kronoberg som mål att 98 procent av befolkningen bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Regionen slår också fast att bredband är centralt för att ta del av alla fördelar med digitaliseringen vilket gör att det är nödvändigt att bygga ut fibernätet för att skapa en hållbar regional utveckling. Det skriver regionen till Post- och telestyrelsen som hanterar stöden för fiberutbyggnad.

Tre företag har nu gått ut med intresseförfrågningar i området.

– De tre är Open Infra Core AB, Global Connect, som tidigare hette IP Only, samt Telia, säger Matz Persson.

Att nå varenda Markarydsbo i hela kommunen tror han dock inte är möjligt.

– En del är kanske nöjda med de mobila lösningarna som finns och vill inte ha fiber. Det finns också fastigheter som ligger för ensligt där utbyggnaden helt enkelt blir för dyr. Mobilnätet har också förbättrats genom åren, men när vi går över till 5G så kan det bli längre mellan masterna vilket kan påverka täckningen. Så jag tycker fortfarande att alla som kan bör skaffa fiber, säger Matz Persson.

Den sista september släcks också de allra sista delarna av kopparnätet ner i kommunen, för de 400 abonnenter som har det kvar. De flesta av dem bor i tätorterna.