Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-10-30 KL. 06:06

Snabbare information med ny app

Av Carina Nilsson

Snart lanseras en app för alla som är intresserade av vad som händer i Markaryds kommun.
– En viktig funktion för oss blir att vi kan skicka push-notiser vid viktiga händelser som en brand eller en vattenläcka, säger Lina van der Putten som är kommunikatör på Markaryds kommun.

Snabbare information med ny app
Kommunikatör Lina van der Putten och digitaliseringsledare Johan Simonsson har jobbat med den nya medborgarappen som blir tillgänglig för medborgarna den 1 november. Foto: Carina Nilsson

Med start den första november kan man ladda ner en medborgarapp, där man ska kunna söka och få information från kommunen och föreningslivet i Markaryd. Appen har döpts till ”Mitt Markaryd”.

– Vi har valt att kalla appen för medborgarapp och inte kommunapp, eftersom den som laddar ner appen själv väljer vad som ska komma i flödet, det är inte vi som styr det. Man kan till exempel ställa in ett geografiskt område eller ett intresseområde, säger Lina van der Putten.

Lina och kommunens digitaliseringsledare, Johan Simonsson, har arbetat fram innehållet i appen.

– Idag behöver vi informera i många olika kanaler och vi kommer att ha kvar vår hemsida och de utskick som görs med posten. Men en stor skillnad här blir att vi kommer att kunna skicka push-notiser om vi snabbt behöver nå ut med viktig information. Man ska också kunna göra felanmälningar i appen och lägga in platser som känns otrygga, säger Johan Simonsson.

– Det skulle kunna vara saker som att det uppstår en stor vattenläcka någonstans eller att man plötsligt skulle behöva koka vattnet i någon del av kommunen, eller att SMHI stormvarnar, säger Lina van der Putten.

Appen kommer att vara gratis och det finns ingen åldersgräns eller några andra krav för att få ladda ner den.

– Alla som är intresserade av vad som händer i Markaryd kan få tillgång till appen. Turister, fritidshusägare eller den som kanske jobbar i Markaryd men inte bor här, säger Johan Simonsson.

I den nya appen ska kommunen kunna skicka push-notiser vid akuta händelser men användarna väljer själva vad som ska komma i deras informationsflöde. Bild: Markaryds kommun

Appen ska inte bara kunna dela information direkt från kommunen utan även föreningslivet och den evenemangskalender som c/o Markaryd idag har på sin hemsida ska kunna visas.

– Där ska medborgarna igen kunna välja själva och man ska inte behöva få information från alla föreningar. Den som är ung behöver inte få information om pensionärsföreningarnas aktiviteter till exempel, säger Johan Simonsson.

För kommunen innebär det inget extra arbete med appen, när den väl är på plats.

– Den kommer att visa det som visas i andra kanaler. Om jag lägger ut något på kommunens hemsida eller fritidsledarna lägger ut information om en aktivitet på fritidsgårdarna så ska appen själv styra ut informationen utifrån de val som app-användarna själva gjort, säger Lina van der Putten.

– Tekniken har utvecklats väldigt mycket bara på några år. Det är mycket mer användarvänligt och den ska fungera på alla plattformar, men man behöver såklart en smart telefon, säger Johan Simonsson.

Båda betonar att de nuvarande informationskanalerna ska finnas kvar.

– Den som inte har appen kommer inte att missa något. Informationen på hemsidan ska finnas kvar, likaså kommunbladet, affischer och sociala medier, säger Lina van der Putten.

Fotnot: Förslaget om en medborgarapp kommer från socialdemokraterna och är ett led i kommunens arbete Vision 2030, där man vill öka dialogen med medborgarna i kommunen.