Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-04-14 KL. 17:52

”Skiter högaktningsfullt i trafikkaoset som blir”

Av Rickard Gustafsson

Beslutet att förbjuda strandparkering ses som öppnandet av Pandoras ask. Kommunrådet Ove Bengtsson (C) ser ett sällan skådat trafikkaos framför sig när tusentals bilburna badgäster irrar runt på småvägarna i kustområdet för att hitta parkering.
– Länsstyrelsen skiter högaktningsfullt i det trafikkaos som kommer att bli, säger kommunstyrelsens ordförande.

”Skiter högaktningsfullt i trafikkaoset som blir”
Att på ett år skaka fram tillräckligt många parkeringsplatser som behövs om man inte kan parkera på stranden är inte görbart, menar kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C). Foto: LT/Arkiv

Kommunens toppolitiker ser enorma konsekvenser framför sig under varma sommardagar då folk från när och fjärran söker sig till stranden.
– Det kommer skapa jättestora problem i kustområdet med bilar som man inte vet var man ska parkera. Miljöproblemen blir värre när man flyttar upp trafiken från stranden till gator och vägar och det kommer bli problem med framkomligheten. Folk kommer parkera på de mest eländiga platser man kan leta upp. Det finns parkeringar men inte i den mängden, det kommer bli kaos, suckar Ove Bengtsson.

Länsstyrelsens tidsfrist på ett år för att ordna alternativa parkeringsplatser ses närmast som ett skämt.
– Vi måste ju jobba med det här, men vi löser det inte på ett år. Fem år kanske. Vi kan inte mobilisera parkeringsplatser på ett år, finns inte en chans i världen. Vi har inte heller rådighet över alla vägnät i kustområdet för det är gamla vägföreningar som inte längre existerar.

Bengtsson säger att den springande punkten är att det inte finns utrymme att göra parkeringar utan att göra intrång på miljökänslig mark, vilket inte heller länsstyrelsen vill.
– Ska vi göra parkeringsplatser som är i rimligt avstånd från stranden måste vi gå in i grönområden och strandängar. Ska vi göra det är vi fortfarande på parkmark och det föranleder detaljplaneförändringar och det kommer ta flera år innan vi är klara med det. Och det är inte ens säkert att vi får lov att göra det, säger Ove Bengtsson.

Kommunrådets förslag på gyllene medelväg är att tillåta reglerad strandparkering med bilzoner under sommarmånaderna.
– Övrig tid kan det vara stängt. Hade man tagit ett sådant beslut hade det varit välkommet, men den frågan har dock varit omöjlig att diskutera med länsstyrelsen. De ser att det inte är förenligt med miljöbalken och skiter högaktningsfullt i det trafikkaos som kommer att bli i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

Varje enskild markägare som omfattas av länsstyrelsens beslut har rätt att överklaga. Även Laholms kommun är markägare och kommunen vill slå vakt om de framtida möjligheterna för strandparkering och vill om möjligt nå en kompromiss.
– Vi kommer att jobba på att få det här prövat i Mark- och miljödomstolen och det har vi tre veckor på oss att göra. Hur vi ska attackera det kan jag inte säga just nu, säger Ove Bengtsson som påpekar att kommunen måste vinna tid för att hitta alternativa lösningar.

Kommunrådet ser också orosmoln i horisonten för vad beslutet kan få för konsekvenser för besöksnäringen.
– Blir det långa vägar ner till stranden så kommer färre människor söka sig till kommunen, det hänger ju ihop. Det är inte bara näringsidkare vid kusten det handlar om utan i hela kommunen.