Klik venligst
SAMHÄLLE 2022-12-22 KL. 06:08

Samtal till kommunen spelades in och sparades

Av Rickard Gustafsson

Sedan slutet av oktober har personer som ringt till Laholms kommun fått sina samtal inspelade. När det kom till kommunledningens kännedom stängdes inspelningsfunktionen i telefonisystemet omedelbart av.
– Vi kommer utreda alla tekniska och juridiska aspekter kring det här, säger Andreas Meimermondt, tf kommunchef.

Samtal till kommunen spelades in och sparades
Telefonsamtal till kommunen har spelats in och sparats på en server. Kommunen ser allvarligt på händelsen och ska nu utreda händelserna. Foto: Bildbyrån

Den 26 oktober i år införde Laholms kommun ett nytt telefonisystem från Tele2. Från den dagen har kommunen konstaterat att samtal som ringts in till kommunen även spelats in och sparats på en central server.

Kommunens IT-chef, Conny Ottosson, berättar för LT att man tisdagen den 20 december upptäckte de inspelade samtalen på en av IT-enhetens servrar.
– Det är bara vi på IT-enheten som kommit åt dem. Vi såg dem i loggar i ett gränssnitt och då meddelade vi kommunledningen, säger Conny Ottosson och berättar att inspelningsfunktionen var en grundinställning i det nya telefonisystemet när det implementerades och att ingen på IT-enheten lyssnat på samtalen.

När kommunchefen Anders Einarsson, samma dag, meddelades om de sparade samtalen beslutade han att inspelningsfunktionen omedelbart skulle stängas av.
– Kommunledningsgruppen tar den här frågan på största allvar. Det vi vet idag är att den enda verksamhet som haft tillgång till den server där samtal sparats är kommunens IT-enhet. Samtalen har sparats i 24 timmar och sedan automatiskt raderats. När de väl raderats går de därefter inte att återskapa, säger Andreas Meimermondt, förvaltningschef för Kun och tf kommunchef.

Meimermondt berättar att det tillsatts en utredning som ska granska omfattningen och om det gäller alla samtal som ringts till och från kommunen under perioden 26/10-20/12.
– Vi kände att vi behöver ta reda på mer i den här frågan för att veta om det är en allvarlig händelse eller inte. Vi behövde skapa oss handlingsutrymme för att få mer kunskap om vad som faktiskt har hänt och därför kändes det självklart att stänga ner funktionen för att utreda hur den ska användas och om den ska användas.


Det var kommunens IT-enhet som upptäckte att de inspelade samtalen låg på en central server och meddelade kommunledningen. Foto: Florian Krumm/Unsplash


I moderna telefonisystem är det inte ovanligt att det finns inspelningsfunktioner. Kommunledningen anser att funktionen i sig kan vara viktig för medarbetarnas säkerhet, främst i delar av organisationen där det förekommer hot och våld.
– Att den här möjligheten finns är ett faktum. Det är användningen av den som vi behöver utreda och fatta ett upplyst beslut om hur vi vill använda den och om vill använda den, säger Andreas Meimermondt och fortsätter:
– Vi kommer titta på alla tekniska och juridiska aspekter kring det här, kopplat till meddelarskydd, sekretesslagstiftning, integritetsskydd, patientsäkerhet och så vidare. Jag kan inte kommentera kring något specifikt lagrum men konstaterar att det finns flera juridiska aspekter som behöver redas ut.

När utredningen är klar kan han inte svara på i dagsläget.
– Det får ta den tid det tar, men vi ska inleda arbetet skyndsamt för det känns oerhört viktigt att kommunicera det här, säger Andreas Meimermondt.

Funktioner för att spara röstmeddelanden och sms påverkas inte, utan är fortsatt aktiva i kommunens telefonisystem.


Andreas Meimermondt, tf kommunchef, berättar att Laholms kommun har tillsatt en utredning. Foto: Johan W Jönsson/Arkivbild