Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-03-05 KL. 09:32

Riktlinjer ska minska otillåten påverkan

Av Carina Nilsson

Markaryds kommun vill ta reda på hur vanligt det är att tjänstemän utsätts för så kallad otillåten påverkan. Man vill också ta fram riktlinjer för hur det ska hanteras.

Riktlinjer ska minska otillåten påverkan
Många tjänstemän på kommunen utsätts för otillåten påverkan på sina arbeten. Det konstaterar förvaltningschef Daniél Linares som tog initiativ till en undersökning i ämnet. Foto: Carina Nilsson

Markaryds kommun ingår i flera nätverk där kommuner och statliga myndigheter samarbetar för att jobba mot välfärdsbrott och otillåten påverkan. Daniél Linares är förvaltningschef för arbetsmarknad och integration och den som tog initiativ till en undersökning i kommunen.

– Vi har frågat flera av våra chefer om både välfärdsbrott och otillåten påverkan. Välfärdsbrott var inte så vanligt – det drabbar kanske mer myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket – men det var väldigt många som kände igen sig i beskrivningarna av otillåten påverkan, säger Daniél Linares.

Ett välfärdsbrott är när någon medvetet försöker få ut bidrag eller ersättningar som man inte har rätt till. Otillåten påverkan handlar om att försöka påverka tjänstemäns eller förtroendevaldas beslut. Det är ofta mer subtilt och går kanske inte alltid att polisanmäla då det inte är ett brott i juridisk mening.

– Man kanske säger ”Jaha, då får vi hoppas att det här går bra”. Eller säger någon att ”lokaltidningen är ju en trevlig tidning” om man är missnöjd med ett beslut, säger Daniél Linares och fortsätter:

– Det här kan förekomma på väldigt många sätt, både direkt till en person eller i mejl och i sociala medier men syftet är alltid att påverka myndighetsbeslut i en viss riktning.

Om tjänstemännen låter sig påverkas, eller om allmänheten tror att det är så, blir det på sikt ett hot mot både demokratin och rättssäkerheten, menar Daniél Linares.

– Kommunens tjänstemän ska se till att lagar och regler följs samt att alla behandlas lika i kommunala beslut. Otillåten påverkan handlar ytterst om demokrati och rättssäkerhet men också om tjänstemännens arbetsmiljö, att bli utsatt för hot och påtryckningar kan påverka medarbetares hälsa, säger han.

Kommunen ska nu försöka få fram hur vanligt det är och ta fram riktlinjer för hur man ska agera vid otillåten påverkan.

– Jag ingår i en arbetsgrupp, tillsammans med HR-avdelningen och vår brottsförebyggande samordnare, som ska ta fram rutiner så att vi kan stötta våra medarbetare på bästa sätt.

Kommer arbetet även att omfatta politiker som tar beslut som gäller myndighetsutövning?

– Än så länge omfattar arbetet endast tjänstemännen, säger Daniél Linares.

Otillåten påverkan delas ofta upp i fem grupper:

• Trakasserier i form av obehagliga telefonsamtal, skuldbeläggning, självmordshot, okvädningsord samt olovlig fotografering och inspelning.

• Hot i form av subtila hot som innefattar hotfullt uppträdande, kroppsspråk eller ordval, eller direkta hot som tydligt anger vad som kommer att hända.

• Våld är ovanligt och handlar främst om lindrigt våld, så som knuffar och liknande.

• Skadegörelse i form av åverkan, mordbrand eller skadegörelse av tjänstefordon, byggnader eller utrustning.

• Korruption i form av löften eller erbjudanden om muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning.

Källa: Länsstyrelsen Skåne

Daniél Linares, förvaltningschef för arbetsmarknad och integration på Markaryds kommun. Foto: Carina Nilsson