SAMHÄLLE 2022-01-05 KL. 12:50

Rekordmånga nya coronafall i Halland

Av Rickard Gustafsson

Antalet smittade i covid-19 i Halland mer än fördubblades under sista veckan av 2021. 3 182 nya fall har bekräftats och det är den högsta siffran för en vecka sedan pandemin startade. Region Halland är oroade över utvecklingen och noterar att omikronvarianten är på väg att ta över i länet och uppmanar alla att testa sig vid minsta symptom.

Rekordmånga nya coronafall i Halland
Sedan juldagen har fyra-fem patienter vårdats på intensivvårdsavdelning för covid-19 på de halländska sjukhusen. Foto: Magnus Andersson

Den nästasista veckan av fjolåret fick 1 211 hallänningar positiva provsvar. Under julveckan fram till nyår ökade antalet smittade personer med 160 procent till 3 182 personer. Att smittspridningen skulle skjuta i höjden var dock förväntat utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten presenterade innan jul.
- Det är mer än vi haft under någon enskild vecka tidigare under pandemin och en oroande utveckling, säger Region Hallands smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.

Det står nu också helt klart att virusvarianten omikron är på väg att ta över i Halland och är betydligt mer smittsam än den tidigare dominerande delta-varianten.
- Vi har inte exakta siffror men vi uppskattar att mer än hälften av de som insjuknar nu har smittats av omikronvarianten. Vi har sedan en tid tillbaka förmodat att omikron skulle ta över och utvecklingen i det avseendet är väntad. Samtidigt av det vi ser hittills verkar omikron ge ett något mildare sjukdomsförlopp än tidigare virusvarianter, säger Maria Ryberg Mo.


Maria Ryberg-Mo, smittskyddsläkare i Region Halland, är oroad över utvecklingen där rekordmånga hallänningar har bekräftats smittade av covid-19. Foto: Region Halland


Forskning har visat att omikron-varianten inte i samma utsträckning som tidigare varianter tar sig ner i lungorna utan angriper högre upp i andningssystemet. Det betyder att färre personer har behövt uppsöka sjukhusvård och antalet patienter på intensivvårdsavdelningarna (IVA) bara ökat måttligt, trots den rekordökade smittspridningen.

Region Halland meddelar att de klarar sitt vårduppdrag trots ansträngt läge. Personalen får dock dra ett tungt lass då många anställda själva är sjuka i olika virus, vab:ar eller sitter i familjekarantän.
- Även om situationen är annorlunda jämfört med förra vintern tack vare den omfattande vaccinationsinsatsen mot covid-19, så är vi i ett läge där många är sjuka. Inte bara i covid-19 utan även i influensa och andra sjukdomar och det bidrar till ett högt tryck på sjukvården säger Maria Ryberg Mo.

Vårdbehovet vid covid-19 brukar dock komma med 1-2 veckors fördröjning så Region Halland förväntar att det blir en fortsatt hög belastning på vården kommande veckor. Antalet inlagda på IVA med covid-19 har varit i snitt 4-5 personer sedan den 25 december. Precis som tidigare finns det en överrepresentation av ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade bland dem som vårdas på IVA, och i övriga fall finns underliggande sjukdomar.

Samtidigt har Halland en fortsatt hög kapacitet i provtagningen och ett förhållandevis stort antal provtagna om man jämför med andra delar av landet. Region Halland vill betona vikten av att människor fortsätter att testa sig.
- För att kunna följa utvecklingen och sätta in åtgärder är det viktigt att man provtar sig vid minsta symtom och det är positivt att vi i Halland har haft kapaciteten att möta behovet i provtagningen, särskilt nu när vi befinner oss i en så ansträngd situation, säger Maria Ryberg Mo.