SAMHÄLLE 2022-04-26 KL. 17:27

Regionanställda får 10 000 kronor extra

Av Rickard Gustafsson

Högst andel covidsmittade i landet 2021, samtidigt som vården i olika mätningar låg i topp bland regionerna i Sverige. Det ska uppmärksammas tycker politikerna i Region Halland och ger nu alla medarbetare en extraersättning på 10 000 kronor.

Regionanställda får 10 000 kronor extra
Region Halland gav på tisdagen beskedet att alla medarbetare får 10 000 kronor i extraersättning. Foto: Riksbanken

Det är inte första gången som Region Halland delar med sig av sitt ekonomiska överskott till de anställda. Inför julen 2021 fick samtliga medarbetare 5 000 kronor före skatt. Nu dubblas det beloppet.

10 000 kronor före skatt betalas ut på junilönen vilket lär skänka lite extra semesterglädje för de cirka 8 500 medarbetarna. Beslutet fattades av Regionstyrelsens arbetsutskott under tisdagseftermiddagen och ersättningen beräknas kosta drygt 130 miljoner kronor.

Regionstyrelsens ordförande, Mikaela Waltersson (M), motiverar beslutet.
- Vi vill som arbetsgivare uppmärksamma det fantastiska lagarbete som har mäktat med att hantera vår tids största samhällskris och samtidigt upprätthålla hög tillgänglighet och kvalitet i vården. Den förmågan är vår största styrka framåt, säger hon i ett pressmeddelande.

Halland var den region i Sverige som hade högst andel covidsmittade i landet under 2021. Detta kan förklaras med regionens läge mellan storstadsregioner, men också den höga tillgängligheten i provtagningen.
- Trots den hårda belastningen hamnar regionen i topp i olika mätningar av vården och har kunnat arbeta med utveckling parallellt med att hantera pandemin. Detta är ett resultat av hårt arbete ute i verksamheterna som vi vill uppmärksamma, säger Mikaela Waltersson.

De fackliga organisationerna är positiva till satsningen, som är möjlig tack vare det gynnsamma ekonomiska läget, där överskottet till störst del kan användas för engångssatsningar.

De största fackliga organisationerna, Vårdförbundet och Kommunal, är positiva till beslutet som möjliggjorts tack vare det överskott som finns i regionens ekonomi.
- Det är väldigt positivt att arbetsgivaren gör ännu en satsning och uppmärksammar de viktiga insatser som görs ute i verksamheterna, säger Margot Kamruddin, ordförande för Vårdförbundet Halland.

- Vi är positiva till att det är en bred satsning som kommer många till del. Det är också viktigt att lyfta medarbetarfrågor i en situation med hårt tryck på verksamheter under lång tid, säger Görel Stoltz, regional ordförande för Kommunal.

Fotnot: Ersättningen ges till medarbetare och chefer som har varit anställda och i tjänst inom Region Halland och dess helägda bolag under minst tre månader (eller arbetat motsvarande 90 arbetspass) under perioden 1 september 2021–31 maj 2022.