Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-02-15 KL. 15:02

Region Halland vände befarat minus till plus

Av Rickard Gustafsson

Ett befarat minus blev plus när Region Halland sammanfattade det preliminära bokslutet för 2023. En stark börsutveckling och goda skatteintäkter bidrar till ett positivt resultat på drygt en kvarts miljard kronor.

Region Halland vände befarat minus till plus
Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) gläds åt att Region Halland återigen gör ett positivt bokslut, men sticker inte under stol med att framtiden bjuder på svåra utmaningar. Foto: Magnus Andersson

Under onsdagens sammanträde i regionstyrelsen presenterades de ekonomiska siffrorna för 2023.

I det preliminära bokslutet vänder Region Halland ett förväntat underskott på 322 miljoner kronor till ett överskott på 260 miljoner kronor.

Resultatet vilar till stor del på en fortsatt stark skatteutveckling, men också ett ökat värde på regionens börsplaceringar.

- I ett läge där många regioner dras med stora underskott kan vi i Halland planera för utveckling i stället för nedskärningar. Detta är positivt för hallänningen och innebär att vi har goda förutsättningar att möta de stora utmaningar vi står inför framåt, konstaterar Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Om de finansiella placeringarna räknas bort skulle resultatet visat på minus 11 miljoner kronor och lägg där till att sex av regionens nämnder går med ett underskott på totalt minus 201 miljoner kronor.

- Vi ser att många verksamheter har stora utmaningar och är drabbade av inflationen men också av ökade kostnader för hyrbemanning. Det är en utveckling som skett över tid där stora insatser nu görs för att minska på hyrbemanningen, säger Mikaela Waltersson.

Region Halland har presenterat positiva resultat de senaste åtta åren, vilka bidragit till en förbättrad likviditet och hög soliditet.

Pengarna som sparats i ladorna lär behövas framöver då det finns många kommande investeringar som behöver finansieras, däribland på fastighetssidan.

- Vi ser att det är ett långsiktigt arbete som gör att vi kan hantera en svår ekonomisk situation för hela regionsverige. Och det är under kommande år som vi behöver de här resurserna när vi bland annat planerar för stora insatser på våra sjukhusområden för att säkra en god vård till hallänningen i en framtid med förändrade förutsättningar, säger Mikaela Waltersson.