SAMHÄLLE 2023-05-04 KL. 06:02

Proteststormen fortsätter – över 300 överklaganden

Av Rickard Gustafsson

Länsstyrelsen i Halland och Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har fullkomligen översköljts av överklaganden från förbaskade bilstrandsförespråkare. Beräkningarna lutar åt över 300!
– Jag har jobbat i två hela dagar och inte kommit halvvägs ännu, säger Anette Krantz Sahlé, handläggare på mark- och miljödomstolen.

Proteststormen fortsätter – över 300 överklaganden
Antalet överklaganden mot länstyrelsens beslut att förelägga markägare att spärra av nedfartsvägarna till stranden slår i taket. Över 300 beräknas att hamna på Mark- och miljödomstolens bord i Vänersborg. Foto: Arkiv/Rickard Gustafsson

När LT den 27 april undersökte hur många som överklagat länsstyrelsens beslut att spärra av stranden för biltrafik i Mellbystrand och Skummeslövsstrand var siffran 115.
Elina Bäckman Kokkalis, som arbetar som administratör på länsstyrelsen, berättade då att hon hade fullt upp med att hinna diarieföra alla handlingar.

Det var dock bara en västanfläkt jämfört med vad som skulle komma. Sista dagarna innan deadlinen, 2 maj, exploderade länsstyrelsens inkorg.
– Det är otroligt många överklaganden som kommit in. Det är 287 just nu och eftersom vi inte hunnit diarieföra alla ännu räknar jag med att det blir över 300, säger Elina Bäckman Kokkalis.

287 överklaganden har alltså hittills konstaterats ha inkommit i rätt tid och skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Där sitter en annan administratör, Anette Krantz Sahlé, och handlägger alla handlingar som inkommit. I två hela dagar har hon gått igenom ”högen” och har inte ens lagt in hälften av uppgifterna i det blivande målet.
– Ja, vi har fått en hel del att göra. Varje överklagande måste läggas in med namn, adress och telefonnummer och det tar sin tid, säger hon till LT.
– Sen är det säkert så att väldigt många inte har rätt att klaga. Men det kan jag inte uttala mig om säkert ännu, säger Anette Krantz Sahlé.

De överklaganden som kan komma att ratas kan exempelvis vara från helt vanliga semesterfirare, utan egentlig koppling till området.
– Det är människor från olika delar av Sverige som bland annat skriver att de brukar semestra i Mellbystrand och Skummeslövsstrand och gärna vill ha bilstranden kvar. Men det är också laholmare och båstadsbor som uttrycker sig på liknande sätt, säger domstolshandläggaren.


Manifestationen på stranden den 1 maj visade tydligt hur viktig frågan om bilstranden är för många laholmare. Det syns även i vågen av överklaganden som inkommit till länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Foto: Rickard Gustafsson


Hur många överklaganden som slutligen kvarstår går inte att överblicka. Det sker först efter en juridisk bedömning – ett beslut som även det går att överklaga.

Som det ser ut just nu kommer det ta lång tid att bara förbereda målet rent administrativt och när det kan komma upp i domstolen är omöjligt att svara på.
– Eftersom alla överklaganden ännu inte kommit in har jag inte talat med rådmannen som fått ärendet. I nuläget är det här ärendet inte mer prioriterat än något annat ärende som ligger hos domstolen, men det kan såklart ändras, säger Anette Krantz Sahlé.

Krantz Sahlé konstaterar att det kommande ”strandtrafiksmålet” blir ett av de större domstolen tagit sig an.
– Det är många överklaganden med många parter. Det är ett stort mål, men det är vi ganska vana vid.

Klart i vart fall är att det blir Mark- och miljödomstolens högsta jurist, chefsrådman Vibeke Sylten, som tilldelats det digra målet vilket kan komma att avgöra bilstrandens framtid.

Oavsett vad utslaget till sist än blir är det ingalunda avgjort. Oddsen för att förlorande parten kommer att vilja överklaga till högre instans är inte höga.