Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-06-20 KL. 18:15

Politiker säger nej till ängsparkering vid havet

Av Rickard Gustafsson

Bilförbudet på stranden tvingar kommunen att hitta andra parkeringsytor i kustbandet. Ängen bredvid lekplatsen och Strandpensionatet i Skummeslövsstrand fanns som förslag, men Samhällsbyggnadsnämnden säger nej med hänvisning till rådande detaljplanen. Samtidigt hintar nämndsordföranden Thor Gunnar Bjelland (M) om att privata markägare skulle kunna erbjudas ekonomisk kompensation om mark upplåts för parkering.

Politiker säger nej till ängsparkering vid havet
På ängen råder det febril aktivitet på somrarna med friluftsaktiviteter och sammankomster. Parkering på ytan hade omöjliggjort det. Foto: Rickard Gustafsson

Möjligheten att köra och parkera på stranden upphörde den 31 maj och var alla bilar, med tusentals badsugna sommargäster, ska ta vägen finns det inga svar på.

Laholms kommun har pekat ut ett antal grönområden som möjliga tillfälliga parkeringsplatser, däribland på ängen bredvid lekplatsen på Stora Strandvägen i Skummeslövsstrand.

Kommunstyrelsen ansökte om tidsbegränsat bygglov för att anordna 74 p-platser under perioden 1 maj-15 september, varje år till och med 2033.

Protester mot att göra om ängen till parkeringsyta har inte saknats. Bland annat har Skummeslövs Badortsförening påtalat att de varje år anordnar många aktiviteter i området, däribland midsommarfirande för 1 500-2 000 besökare.

Samhällsbyggnadsnämnden var eniga i beslutet att inte bevilja bygglov.

– Ska man följa detaljplan och riktlinjer så kan vi inte ge bygglov, och det gjorde vi inte heller. Jag är rätt så säker på att om vi tagit ett positivt beslut så hade det överklagats och då hade det inte blivit några p-platser denna sommar i vilket fall som helst, säger ordföranden Thor Gunnar Bjelland (M).

På ängen råder det febril aktivitet på somrarna med friluftsaktiviteter och sammankomster. Parkering på ytan hade omöjliggjort det. Foto: Rickard Gustafsson

1:e vice ordföranden i nämnden, Ove Bengtsson (S) håller med.

– Det är ett område som många skummeslövsbor värnar om och de har fört en lång kamp för att få använda den här ytan till de här ändamålen. Att nu göra det till en parkering strider dels mot detaljplanen, dels saknas en plan för vad man ska göra när det tillfälliga bygglovet går ut.

Några extra parkeringsplatser, som ersättning för strandparkering, blir det alltså inte och i ärlighetens namn hade de 74 platserna ändå bara räddat några få procent av totalbehovet. Heta sommardagar, tidigare somrar, har uppemot 1 300 bilar sökt sig till stranden.

Bengtsson anser att det finns områden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand som är bättre lämpade för parkering. I kommunens utredning pekas förutom ovannämnda område ytterligare tre grönområden ut (Ejdervägen, Kattvägen och Rydholmsvägen) där över 400 p-platser skulle kunna skapas.

– Tyvärr är det så att vi inte förfogar över marken, säger Ove Bengtsson.

Samhällsbyggnadsnämnden med Thor Gunnar Bjelland (M) och Ove Bengtsson (S) i spetsen nekar kommunstyrelsen tidsbegränsat bygglov. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Ordförande Bjelland passar samtidigt på att nyttja pressträffen till att sända ut ett meddelande till markägare utmed kustremsan.

– Är det någon som har en plats, ett område, som de kan tänka sig att använda till parkering i en och en halv månad per år så är kommunen väldigt tacksam om man hör av sig. Plötsligt är det kanske någon som vill och då kan det lösa sig snabbt.

Finns det pengar inblandade i så fall för markägarna?

– Vi vill finna en lösning men det får ju i så fall bli en förhandling mellan markägaren och kommunen. Men jag kan inte bortse från att det kan finnas pengar i det, men det är inte samhällsbyggnadsnämndens område, säger Thor Gunnar Bjelland.

Många befarar att det kommer uppstå trafik- och parkeringskaos i kustorterna när turisterna letar sig till havet under varma och soliga dagar. Kommunen ska i sommar dokumentera trafiksituationen och har anställt tre sommarjobbare för uppgiften.

– Vi behöver titta på det här noggrant inför nästa säsong. Vi behöver få grepp om hur folk kör och hur jävligt det kan bli. Vi måste dokumentera så att vi vet vad som är problemet, var de känsliga punkterna finns och var vi behöver sätta in insatserna nästa sommar. Denna sommar är det omöjligt med den tid som funnits till förfogande, säger Ove Bengtsson.