Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-06-24 KL. 14:45

Politiker om jättelik solpark: Det blir för stort

Av Carina Nilsson

Ledamöterna i kommunstyrelsen i Markaryd är negativa till den jättelika solpark som planeras i Grönö, nordväst om Strömsnäsbruk.
– Vi behöver grön el men det här blir som en stor industri. Dessutom rundas plan- och bygglagen, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD).

Politiker om jättelik solpark: Det blir för stort
Den planerade solparken ska ligga utanför Traryd och Strömsnäsbruk. Kartbild: Tyréns

Kommunstyrelsen har fått yttra sig i ett så kallat avgränsningssamråd för den planerade solparken i Grönö.

– Det är i ett väldigt tidigt skede, men vi tyckte att det var lika bra att tydligt signalera att vi är negativa. Det här blir för stort och för stor påverkan på både människor och miljö, säger Bengt Germundsson.

Solparken som planeras i Grönö nordväst om Strömsnäsbruk ska, om den blir verklighet, bli en av Sveriges största. Bolaget Ilmatar Solar AB har tecknat arrendeavtal med flera markägare i området på sammanlagt 523 hektar mark. Området består till största delen av produktionsskog och torvmark. Bolagets förhoppning är att anläggningen ska tas i drift 2029 och kunna producera 500 GWh per år.

– Ytan är större än Strömsnäsbruks och Traryds samhällen tillsammans. Det är att likna vid en industrietablering och det kräver vanligtvis både detaljplaneläggning och bygglov. Men för solparker så är lagstiftningen otydlig, vilket i praktiken innebär att man rundar plan- och bygglagen. Det är absurt när det handlar om så här stora anläggningar, säger Bengt.

I sitt yttrande hänvisar kommunstyrelsen till ett brev som sju länsstyrelser i södra Sverige skrev till regeringen i fjol.

– Där efterlyser de ett tydligare regelverk för att bygga solparker. Det visar att det finns en stor rättsosäkerhet för de som blir berörda av etableringen, säger Bengt.

Hela kommunstyrelsen i Markaryd är negativa till en jättelik planerad solpark. Bengt Germundsson (KD) är ordförande. Foto: Magdalena Bäckman/Pressbild

Markaryds kommun kräver dock bygglov om anläggningen bildar ett tak med utrymme under där personer kan vistas.

– Det är som sagt tidigt i processen men längre fram kommer det att ske formella samråd där de som blir berörda kan lämna formella yttranden och överklaga. Vid ett tidigare möte sade bolaget att de ska vara transparenta och ge allmänheten insyn om man vill ha det varpå jag svarade direkt att jag är allmänheten och jag vill ha insyn, säger Bengt.

Förutom stor påverkan på natur och miljö så har kommunstyrelsen farhågor kring bolagets planer på att ta ner skog och kring strandskyddet.

– Dessutom är det osäkert med uppkopplingen till elnätet. Planerna på en mindre solpark i Tannsjö lades ner efter att Eon meddelat att de inte kunde lösa uppkopplingen inom tio års tid, säger Bengt Germundsson.

Sammantaget vill kommunstyrelsen se en mindre solpark och att den ska delas upp på mindre ytor. Den ska också placeras på de ytor där det blir minst påverkan på befintliga bostäder, landskapsbilden, områden för produktionsskog och naturmiljön.

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen var eniga om yttrandet.