Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-10-25 KL. 06:05

Polisstationen i Markaryd byggs om

Av Carina Nilsson

Polisstationen i Markaryd håller på att byggas om. Arbetet ska bli klart under våren 2024 och då ska mer polisiärt arbete kunna göras på plats i Markaryd.

– Det blir en modern station med bättre miljö både för oss som jobbar vid polisen och för dem som besöker oss, säger Mathias Fager som är vikarierande kommunpolis i Markaryd.

Polisstationen i Markaryd byggs om
Polisen bygger om sin lokal i Markaryd och ombyggnaden väntas bli klar under våren nästa år, berättar Mathias Fager som är kommunpolis i Markaryd och Älmhult just nu.

Polisstationen ska fortfarande ligga i kommunhuset i Markaryd, där polisen hyr lokalen av kommunen. Även entrén för vanliga ärenden kommer att vara gemensam med kommunens.

– Men vi kommer att kunna göra mer arbete i Markaryd, till exempel hålla kvalitativa videoförhör och hantera omhändertagna personer. En del av det arbete som görs på polisstationerna i Älmhult och Ljungby kommer att kunna göras på plats i Markaryd istället när ombyggnaden är klar vilket gör vårt jobb lite enklare, säger Mathias Fager.

Idag har stationen begränsade öppettider till en dag i veckan under två timmars tid.

– Generellt sett finns det en önskan om att polisen är mer närvarande. Nu byggs polisstationen om och Polismyndigheten ska utökas med fler anställda på sikt, men just nu finns det inga planer på att utöka tiden i Markaryd, säger han.

Mathias delar just nu uppdraget som kommunpolis mellan Markaryd och Älmhult, men från december kommer han att jobba i Markaryd på heltid medan ordinarie kommunpolisen Anders Buene är tjänstledig för ett annat uppdrag.

Mathias tycker att polisen har en mycket god samverkan med kommunen, framför allt kring det brottsförebyggande arbetet.

– Vi jobbar efter medborgarlöftena som har tagits fram för år 2023-2024. Varje år gör vi också en trygghetsmätning bland medborgarna, tillsammans med kommunen, som ligger till grund för hur vi ska jobba med att öka tryggheten, säger Mathias Fager.

De områden som är prioriterade just nu är narkotika, trafiken med fortkörning och buskörning samt att minska otryggheten.

– Det är problem som vi delar med i stort sett hela landet. Jag skulle inte säga att vi har några stora problem i Markaryd just nu, men vi jobbar med att öka tryggheten i de norra delarna av kommunen och vi jobbar också mycket mot narkotika i hela kommunen. Sedan har vi E 4 som går genom kommunen där det rör sig många personer från internationella brottsnätverk, även om de inte begår brott i just Markaryds kommun. Det gäller att ständigt hålla i det brottsförebyggande arbetet, människors känsla av trygghet är en färskvara och det som händer på det nationella planet påverkar även oss lokalt, säger Mathias Fager.

Sedan en tid tillbaka har de också mycket fokus på bedrägerier där antalet brott ökat stort.

– De äldre är väldigt utsatta, men även andra grupper råkar ut för bedrägerier. Vi informerar så mycket vi kan och framför allt poängterar vi att man aldrig ska logga in med mobilt bank-id på någon annans uppmaning eller släppa in någon okänd i sitt hem, säger Mathias Fager.

Polisen jobbar just nu också aktivt med att få fler att söka sig till polisyrket och Mathias vill också passa på att uppmana alla som är intresserade att söka polisutbildningen.

– Vi ska bli fler och lokalkännedom är jätteviktigt i polisarbetet. Kan vi få fler sökande från vårt lokalpolisområde som sedan stannar kvar och jobbar hos oss så har vi mycket att vinna. Dessutom är det ett väldigt roligt och viktigt jobb, säger han.

Fakta: Medborgarlöftena 2023-2024 i Markaryds kommun som polisen och kommunen jobbar med:

Trafikproblematik

Narkotikaproblematik

Hög upplevd otrygghet