Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-04-19 KL. 13:22

Orealistiskt att få upp vägbommar innan deadline

Av Rickard Gustafsson

Miljööverdomstolens besked om bilförbud på stranden tvingar markägare att följa länsstyrelsens beslut att sätta upp bommar vid nedfarterna till stranden. Det ska vara klart den 31 maj, men ingen av de markägare som LT talat med har någon som helst aning om hur det ska gå till.

Orealistiskt att få upp vägbommar innan deadline
Åke Hantoft, ordförande i Skummeslövs tångallmänning, och resten av markägarna vid stranden har ingen aning om hur det ska gå till att spärra av nedfarterna till stranden. Foto: Arkivbild/Rickard Gustafsson

Markägarna togs på sängen när miljööverdomstolen nekade prövningstillstånd vilket innebär att 16 vägar i kustbandet ska förses med låsbara bommar vid nedfarterna till stranden.

Tångallmänningen i Skummeslöv är hårdast drabbat och kommer nu tvingas sätta upp 13 bommar.

– Vi har skjutit den här spekulationen framför oss eftersom vi hela tiden trott att beslutet inte ska gå i den här riktningen och att länsstyrelsen inte har rätt att fatta ett sådant här beslut, säger ordföranden Åke Hantoft och fortsätter:

– Vi har ju velat att domstolen ska komma hit på syn så att de förstår vad det handlar om. Det är inte respektingivande att inte klargöra vad som ska ske. Det är inte så enkelt som att bara sätta upp bommar.

Att bara ”knäppa med fingrarna” och få bommarna på plats till den 31 maj är fullständigt orealistiskt, menar Hantoft. Länsstyrelsen har inte överhuvudtaget klargjort för hur och var de ska uppföras, mer än att de ska vara låsbara.

– Vi vet ingenting! Länsstyrelsen tog ett ”enkelt” beslut för att slippa sätta sig in i problematiken. Det är rätt så nonchalant.

Hur går ni vidare?

– Vi får ha ett styrelsemöte först och främst och sen får vi stämma av med Laholms kommun. Kommunen är såklart en stor spelare i det här och vi behöver få svar på hur de ser på det här och det är obegripligt för mig om man skulle få sätta upp 13 bommar utan tillstånd, säger Åke Hantoft och tillägger.

– Det räcker ju att bygga ett litet garage mot tomtgränsen för att det ska krävas tillstånd från kommunen.

Kim Ejnarsson (till vänster på bilden med brodern Kristian bredvid sig) äger mark vid Ejdervägens nedfart till stranden och tycker att det är mycket märkligt att länsstyrelsen kan tvinga markägare att spärra av sin egen tomt. Foto: Rickard Gustafsson

Markägaren Kim Ejnarsson har svårt att ta in att miljööverdomstolen inte tar upp strandtrafiksärendet.

Han kallar beskedet för "sorgligt och beklagligt".

– Majoriteten vill ju ha bilstranden kvar, å så går de efter vad en liten minoritet vill och utan att reda på fakta. Det finns inga belägg för att det är miljöfarlig verksamhet och det här är en stor besvikelse för alla som blir av med möjligheten att ta sig ned på stranden. Framför allt äldre och rörelsehindrade som inte får möjlighet att komma till havet.

Ejnarsson och familj har inte heller vidtagit några åtgärder för att tillmötesgå länsstyrelsens krav på vägbom där Ejdervägen möter stranden.

– Det står ingenting i beslutet om var bommen ska placeras? Hur ska det se ut? Vad ska det vara för lås? Krävs det bygglov? Så nej, vi har inte gjort någonting.

Han tycker att det är ytterst märkligt att länsstyrelsen kan påtvinga en markägare att stänga av sin egen fastighet och dessutom kräva att de betalar för det. En förbudsskylt hade räckt, menar han.

– Alla som kör bil har gått körkortsutbildning, men länsstyrelsen verkar försöka säga att människor inte förstår en skylt med ”fordonstrafik förbjuden”. Kör folk in på enkelriktade gator?

Förväntar du dig att länsstyrelsen ska komma med direktiv?

– Jag förväntar mig faktiskt ingenting från dem, avslutar Kim Ejnarsson.