SAMHÄLLE 2024-01-26 KL. 15:51

Ombyggnad av Randerslund blir 22 miljoner dyrare

Av Rickard Gustafsson

Ombyggnaden av Randerslund förväntas bli nästan 22 miljoner kronor dyrare än vad fullmäktige avsatt för investeringen. Det är faktum sedan Laholmshem öppnat de anbud som inkommit. Kostnadsökningen på nästan 30 procent oroar kommunrådet Ove Bengtsson (C) som berättar att det kommer krävas ett nytt investeringsbeslut i fullmäktige.

Ombyggnad av Randerslund blir 22 miljoner dyrare
Ombyggnaden av Randerslund är bara en av många tunga investeringar under planperioden 2024-2026. Kommunrådet Ove Bengtsson (C) oroas över att stigande investeringskostnader i sin tur riskerar driva hyrorna uppåt. Foto: Arkivbild/Bo Bjelvenstedt

Hösten 2022 godkände kommunfullmäktige en förstudie för att bygga om, renovera och lokalanpassa det särskilda boendet Randerslund i Ränneslöv. Samtidigt avsattes investeringspengar på totalt 75,3 miljoner kronor.

Några månader senare beslutade kommunstyrelsen om en tilläggsbeställning för installation av ett reservkraftverk på äldreboendet, vilket grovt uppskattats till cirka 1,5 miljon kronor.

Under 2023 har Laholmshem projekterat ombyggnationen och gick i höstas ut med en upphandling. Hur många företag som lämnat in anbud är av sekretesskäl okänt, men det står nu klart att det billigaste anbudet landar på 97 miljoner kronor.

Orsaken till att prislappen blivit 21,7 miljoner dyrare förklaras av omvärldsläget och komponentbrister, där inflationen gjort att byggkostnaderna stigit kraftigt sedan investeringssumman beräknades för två år sedan.

Enligt Laholmshem har flera kvalificerade entreprenörer lämnat anbud och man konstaterar att de speglar det rådande marknadsläget och prisnivåerna i byggbranschen.

Det lägsta anbud som inkommit för att renovera, bygga om och lokalanpassa Randerslund är på 97 miljoner kronor. Nästan 22 miljoner dyrare än vad politikerna beslutat att det ska få kosta. Foto: Johan W Jönsson

Kommunstyrelsens ordförande, Ove Bengtsson (C), säger till LT att kostnadsökningen på nästan 30 procent kräver ett nytt investeringsbeslut i fullmäktige. När det sker är oklart.

– Man talar om en lågkonjunktur och kris i byggbranschen, men det talar inte detta för. Samtidigt vet vi att vissa materialkostnader stigit och inte fallit tillbaka igen, säger kommunrådet som berättar att politiken ska föra en dialog med Laholmshem för att fördjupa sig i orsakerna.

Investeringen ligger på det kommunägda bolaget, men samtidigt fungerar Laholmshem som hyresvärd för socialnämnden. En ökad investeringskostnad påverkar således driftkostnaden, hyran, vilket sätter nivån för hyressättningen i åratal framåt.

Ombyggnaden av Randerslund är bara en av många stora upphandlingar som väntar under planperioden fram till 2026. Kommunstyrelsens ordförande ser med viss oro på framtiden då det är miljardbelopp som ska investeras.

I den fastslagna budgeten har man tagit höjd för 50 miljoner kronor i ökade hyreskostnader, för de fastigheter som kommunen hyr av Laholmshem och Kommunfastigheter.

– Den kalkylen får inte spricka allt för mycket för då innebär det att vi inte kan göra vissa grejer. Det är oerhört viktigt att inte investeringskostnaderna springer i väg för om det blir 30 procent ökning på allt så kan vi inte göra hälften. Det blir för stora hyrespålagor för socialnämnden och utbildningsnämnden, säger Ove Bengtsson (C).