Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-07-04 KL. 14:55

Nytt förslag kan ge 22 miljoner till Markaryd

Av Carina Nilsson

Ett nytt förslag till ekonomiskt utjämningssystem för Sveriges kommuner kan bli en vinstlott för Markaryd.
– Om förslaget blir verklighet så innebär det cirka 21–22 miljoner mer per år till Markaryd, säger kommunalråd Bengt Germundsson (KD).

Nytt förslag kan ge 22 miljoner till Markaryd
Markaryds kommun blir en vinnare om ett nyt förslag till fördelning av statbidrag till kommunens går igenom. Foto: Arkiv

2022 tillsattes en utredning som skulle se över det kommunala utjämningssystemet, där staten fördelar pengar till kommuner och regioner.

Den andra juli i år presenterade kommittén sitt förslag för civilminster Erik Slottner (KD). Om förslaget antas som det ser ut så blir det en vinstlott för många mindre kommuner.

– För vår del skulle det ge cirka 2100 kronor mer per invånare och år, vilket betyder cirka 21-22 miljoner kronor. Det skulle förstås vara ett väldigt välkommet tillskott, säger Bengt Germundsson.

Bakgrunden till att systemet görs om är att det finns stora skillnader i skattekraft, folkmängd och åldersstruktur, samt hur tätt eller glest befolkningen bor vilket påverkar kommunernas förmåga att utföra sitt välfärdsuppdrag.

– I det nya förslaget så tar man hänsyn både till åldersstrukturen i en kommun och socioekonomiska faktorer som hög- och lågutbildade. Man tittar också på geografin och hur glest eller tätt befolkat det är i en kommun, säger Bengt Germundsson.

"Det skulle förstås vara ett väldigt välkommet tillskott" säger kommunalråd Bengt Germundsson (KD) om förslaget. Foto: Pressbild

Han tycker att modellen har en hög träffsäkerhet och att den också förklarar på ett bra sätt.

– Alla kommuner har ett välfärdsuppdrag med obligatoriska uppgifter som staten har ålagt oss. Men vi har väldigt olika förutsättningar att klara det utifrån faktorer som vi inte kan påverka. Jag tror att den nya modellen kommer att träffa mer rätt.

Enligt Germundsson så blir alla kommuner i hela Kronobergs län vinnare om den nya modellen införs.

– Även en kommun som Växjö gynnas, säger han.

Förslaget kan bli verklighet tidigast den första januari 2026.

– Förslaget ska ut på remiss men det finns en bred politisk enighet bakom det, säger Germundsson.

Markaryds kommun enades nyligen om en rambudget för 2025 i kommunfullmäktige. Även nästa år innebär ekonomiskt tuffa tider för kommunen som behöver ta 14 miljoner från resultatutjämningsreserven för att få ihop ekonomin.

– Vi ser att det lättar 2026 så vi klarar ekonomin även med nuvarande system, men det är klart att förslaget till ett nytt utjämningssystem skulle underlätta för oss. Vi kommer att vara positiva i vårt remissvar, säger Bengt Germundsson.

Fotnot: Samma förslag skulle ge Laholms kommun cirka 18 miljoner extra.