SAMHÄLLE 2022-10-01 KL. 07:55

Nytt förmånligt studiestöd införs för vuxna

Av Rickard Gustafsson

Sugen på att byta yrkeskarriär? Från 1 oktober införs det så kallade ”omställningsstudiestödet” som riktar sig till personer mitt i livet som vill vidareutbilda eller kompetensutveckla sig. Stödet gör det möjligt att få 80 procent av lönen, men det gäller att vara snabb med ansökan för det är först till kvarn som gäller om du tänkt att studera redan under 2023.

Nytt förmånligt studiestöd införs för vuxna
Många har någon gång tänkt att byta yrkeskarriär men känt att ekonomin sätter hinder. Nu öppnas en ny möjlighet att sadla om då omställningsstudiestödet införs. Foto: CSN

Ett helt nytt studiestöd införs för att underlätta för personer mellan 27 och 62 år att uppgradera sina yrkeskunskaper genom till exempel påbyggnadsutbildningar eller specialistutbildningar.
Omställningsstudiestödet innebär att du kan studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla sig inom ett område eller helt sadla om.

Det finns dock ett antal kriterier som måste uppfyllas för att kunna söka stödet, bland annat att man ska ha arbetat minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna och att ubildningen är godkänd.

Det är inte heller säkert att CSN:s resurser räcker för alla som är intresserade av det nya stödet. Riksdagen har avsatt en summa pengar för omställningsstudiestödet och enligt utbildningsdepartementet kommer stödet att räcka till 5 650 heltidsstuderande för 2023 – en bra bit från de 40 000 studenter som ska omfattas på ett par års sikt.
Det är med andra ord först till kvarn som gäller då ansökningarna beviljas i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker.

Det nya studiestödet betyder också att det skapas en helt annan ekonomisk trygghet då det gör det möjligt att få 80 procent av lönen i bidrag upp till maxbelopp på 21 298 kronor per månad, före skatt. Därtill finns också en möjlighet att låna pengar genom CSN.
– För många vuxna personer som arbetat en längre tid är det vanliga studiemedlet inget alternativ om man vill vidareutbilda sig, det blir för stor påverkan på ekonomin, säger Annika Fahlander, chef för CSN:s utbetalningsavdelning.

Fahlander förklarar att med det nya omställningsstudiestödet kan man behålla sin vardag medan man skapar en ny, och studera och stärka sig på arbetsmarknaden utan att livet och ekonomin behöver påverkas för mycket.

Alla utbildningar som normalt ger studiemedel ger också möjlighet till det nya omställningsstudiestödet, som till exempel studier vid universitet/högskola, folkhögskola, yrkeshögskola eller komvux.

Fakta: Villkor för att få omställningsstudiestöd
• Du ska vara mellan 27 och 62 år
• Du ska vara etablerad och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden
• Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställningsstudiestöd
• Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden
• Du måste studera i en viss omfattning
• Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid
Mer information finns på csn.se/omstallning
Källa: CSN