SAMHÄLLE 2022-04-27 KL. 14:47

Nya EU-pengar ska hjälpa fler ut i arbetslivet

Av Rickard Gustafsson

Sedan 2019 har antalet inskrivna personer halverats hos Arbetsmarknadsenheten på Laholms kommun. I dagarna beviljades man ett stöd på 400 000 kronor från Europeiska Socialfonden, vilka ska användas till en förstudie ”Arbetsplats först” med det slutliga syftet att få ut ännu fler arbetssökande i jobb och praktikplatser.

Nya EU-pengar ska hjälpa fler ut i arbetslivet
Cornelia Larzénius, enhetschef på arbetsmarknadsenheten, gläds över att man lyckats sänka antalet inskrivna. Med beviljat EU-stöd hoppas man sjösätta en ny arbetsmarknadsåtgärd för att få ut fler i jobb och praktikplatser. Foto: Rickard Gustafsson

Arbetsmarknadsenheten (tidigare Jobb Laholm) har på knappt tre år lyckats att minska antalet inskrivna personer från cirka 270 till dagens 130. Oron för att coronapandemin tvärtom skulle öka antalet inskrivna kom lyckligtvis på skam.

Siffrorna gläder Cornelia Larzénius, enhetschef på Arbetsmarknadsenheten, som självfallet vill trycka ner siffrorna ytterligare. Därför jobbar man konstant med att hitta nya vägar att få ut människor i arbete och minska riskerna för exempelvis långvarig arbetslöshet och social utsatthet.
– Vårt jobb är att hitta nya lösningar. Under pandemin har vi jobbat mycket internt men nu vill vi nå ut bättre till externa arbetsgivare.

Enheten har nu fått 400 000 kronor i tillskott i form av stöd från Europeiska Socialfonden och pengarna ska användas till en förstudie inför ett potentiellt projekt med namnet ”Arbetsplats Först”.
– Målet och tanken med förstudien är kartlägga utmaningar och behov hos både målgrupp och arbetsgivare. Vi vill ta reda på vad det är arbetsgivarna behöver och se hur vi kan stötta våra inskrivna att bli mer anställningsbara, säger Cornelia Larzénius.

I förstudien kommer arbetsmarknadsenheten (AME) att samverka med flera andra aktörer som exempelvis Näringslivsenheten, vuxenutbildningen och Daglig verksamhet.

Syftet är att utforma ett arbetssätt som kan matcha arbetssökande med arbetsgivare, där Arbetsmarknadsenheten ska fungera som en bro mellan individ och företag.
– Vi vill hitta fler arbetsplatser i stort, men även fler praktikplatser. För unga personer är praktikplatser ett bra steg in på arbetsmarknaden och vi vill uppmuntra till en aktiv dialog mellan AME och arbetsgivare, säger Cornelia Larzénius.

Förstudien kommer att pågå från 1 maj och året ut och sedan ska kommunen besluta om hur man går vidare.
– Om vi bedömer att det här är bra för oss kommer vi söka projektmedel, säger Cornelia Larzénius, enhetschef på Arbetsmarknadsenheten.