Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-02-22 KL. 06:06

Ny strategi ska ge fler laddstolpar i kommunen

Av Rickard Gustafsson

Laholms kommun vill se fler laddstolpar för elbilar. Nu sjösätter man ett digitalt projekt som ska underlätta för privata företag att på ett enkelt sätt hitta ledig mark för utbyggnad av laddplatser.
– Det här är en jäkligt viktig fråga för hela samhällsapparaten och vi tycker att det är viktigt att Laholms kommun tar sitt ansvar för utbyggnaden, säger Ove Bengtsson (S).

Ny strategi ska ge fler laddstolpar i kommunen
Laholms kommun kommer att ta fram en interaktiv karta där områden pekas ut som tänkbara platser för elbilsladdning. Det handlar både om allmän platsmark och befintliga parkeringar som ägs av kommunen. Foto: Rickard Gustafsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en tid arbetat ut en ny och långsiktig strategi för hur privata exploatörer ska kunna etablera laddstationer för elbilar på kommunal mark.

Inspiration har bland annat hämtas från Båstads kommun och Stockholms stad där arbetet kommit långt.

Strategin är nu redo att verkställas och förhoppningen är att antalet offentliga laddplatser ska mångfaldigas.

– När marknaden är mogen för att satsa så ska vi vara färdiga i kommunen att kunna erbjuda platser för laddstationer, säger Ove Bengtsson (S), 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bengtsson är tydlig med att det är privata intressen som ska driva utvecklingen framåt och även sköta driften – på kommersiell väg. Det ligger dock i kommunens intresse att stärka laddinfrastrukturen.

– Det här är viktigt för oss som är en sommarkommun, för när det kommer hit många människor måste de också ha någonstans att ladda sina bilar. Ska i stort sett alla bilar bli elektriska i framtiden så gäller det att sätta i gång och bygga ut i den offentliga miljön, säger Ove Bengtsson.

Elbilarna bara ökar och ökar i antal men laddinfrastrukturen släpar efter. Foto: Rickard Gustafsson

På kommunens webbplats ska det skapas en interaktiv karta med utpekade områden över kommunal mark där laddstationer kan byggas. Där ska också finnas checklista, ansöknings- och avtalshandlingar och prislista.

Enligt Bengtsson kan det handla om både allmän platsmark och befintliga parkeringar.

– Det ska bli enkelt för exploatörer som vill satsa, att snabbt hitta lämpliga ställen så att man kan påbörja sin etablering. Vi tror väl inte att det är företag i Laholm som kommer att vilja etablera sig utan företag som finns i hela landet, säger Ove Bengtsson.

För att kunna sjösätta projektet krävs ett positivt gensvar i fullmäktige, men Ove Bengtsson förutsätter att allt ska vara klart någon gång under 2024.

– Vi tycker själva att det här är jättebra. Nu hoppas vi bara att marknaden svarar upp.

Att kommunen visar framförhållning inför utbyggnad av laddinfrastrukturen är jättebra, tycker Ove Bengtsson (S), 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Foto: Rickard Gustafsson