SAMHÄLLE 2023-01-05 KL. 06:06

Myndighet slår ner på filmande villaägare

Av Rickard Gustafsson

Den mellbystrandsbo som anmält en granne till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för otillåten kameraövervakning får rätt. Grannens övervakningskamera filmade allmän plats, utanför den egna fastigheten, och IMY förelägger därför villaägaren att omgående justera kamerans upptagningsområde.

Myndighet slår ner på filmande villaägare
En villaägare i Mellbystrand tvingas rikta om sin övervakningskamera efter att Integritetsskyddsmyndigheten konstaterat att den filmade allmän plats. Foto: Bernard Hermant/Unsplash

LT berättade i augusti förra året om att en mellbystrandsbo upplevde sig kränkt på grund av att ett par grannar monterat övervakningskameror på sina husfasader. Mellbystrandsbon hävdade att kamerorna var riktade så att de filmade utanför fastighetsägarnas egna tomter och mot andra närboendes hus och trädgårdar.

Den misstänkt otillåtna kameraövervakningen anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Trots anmälan om olovlig kameraövervakning fick mellbystrandsbon ingen respons och gjorde senare under hösten en ny anmälan – då mot en av grannarna. Myndighetskvarnar maler ibland långsamt, men klagomålet innebar till sist att myndigheten beslutade att granska händelsen och beslutade att inleda en tillsyn.

Villaägaren gavs chans att förklara sitt agerande och beskrev att syftet med kameraövervakningen var att förebygga inbrott och skydda sin egendom mot stöld då hen tidigare blivit utsatt för inbrott.
I redogörelsen framkom också att kamerans upptagningsområde endast omfattade den egna fastigheten och inte filmar utanför tomten.

Bevis för det lämnades in i form av skärmbilder, flygfoto och översikter för att visa hur fastigheterna är belägna i förhållande till varandra samt kamerans placering och upptagningsområde.

Efter granskning kunde IMY dock konstatera att kameran huvudsakligen filmar den egna tomten, men också delvis fångar upp en allmän väg som leder till närliggande fastigheter.

IMY anser att villaägaren har ett berättigat intresse av kamerabevakning men att filmandet av allmän plats skett utan laglig grund och strider mot dataskyddsförordningen.

Myndigheten dömer därför ut ett föreläggande där villaägaren måste, inom två veckor efter beslutet vunnit laga kraft, rikta om kameran så att endast den egna tomten syns. I och med att kamerabevakningen endast skett i begränsad utsträckning utanför tomten menar IMY att det saknas anledning att döma ut sanktionsavgifter.

LÄS MER: Anmäler grannar för kränkande kameraövervakning