Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-04-04 KL. 06:05

Markaryd inrättar vattenkiosk i Hylte

Av Carina Nilsson

Markaryds kommun har beslutat att inrätta en vattenkiosk där företag kan hämta tekniskt vatten.
– Vi sparar på dricksvattnet och minskar belastningen på vattenverket och ledningsnätet, säger Isak Lång som är enhetschef för VA på Markaryds kommun.

Markaryd inrättar vattenkiosk i Hylte
Isak Lång, som är enhetschef för VA i Markaryds kommun, visar vattenkiosken där företag, lantbrukare med flera ska kunna hämta tekniskt vatten. Foto: Carina Nilsson

Markaryds kommun har flera företag som ibland behöver tillgång till stora mängder vatten berättar Isak Lång.

– Det är spolbilar, kanske lantbrukare eller företag som lägger asfalt. Tidigare har de kunnat hämta via en brandpost, men då flödar vattnet väldigt snabbt och i stora mängder. Det gör att det finns risk för att avlagringar i ledningsnätet lossnar och missfärgar vattnet. Vi har också en del gamla ledningar där det finns risk för att det går sönder, säger han.

Genom att i stället inrätta en vattenkiosk kommer påfrestningen på ledningsnätet att minska.

– Vattnet i kiosken kommer från en brunn strax intill Hannabadssjön men det kommer inte att passera vattenverket utan man tar det direkt från brunnen, säger Isak Lång.

Vattenkiosken hämtar vatten från en brunn i närheten av Hannabadssjön, där vattentillgången är mycket god. Foto: Carina Nilsson

Genom att inrätta vattenkiosken hoppas kommunen få en lägre förbrukning av dricksvatten. Även länsstyrelsen i Kronoberg har uppmanat invånarna i länet att hushålla med dricksvatten.

– Det är nog få kommuner som har så god tillgång på dricksvatten som Markaryd men det ligger i tiden att vi ska hushålla med dricksvattnet, som är en viktig resurs. Sommaren 2022 och 2023 var det många enskilda brunnar i kommunen som sinade till exempel. Systemet med vattenkiosken innebär förhoppningsvis också att vi får lägre kostnader för rening och ledningsnät, säger Isak Lång.

Grundvattentäkten ligger precis intill Hannabadssjön, som är en garant för god vattentillgång.

– Det är nog först om sjön blir tom som dricksvattentäkten skulle sina. Men vi får en bättre kvalitet på vattnet genom att ta det från brunnen, då vattnet filtreras naturligt genom marken, säger Isak Lång.

Vattenkiosken är klar och kommer snart att tas i drift. Den som vill använda kiosken får teckna ett abonnemang hos kommunen. Kommunfullmäktige fastställde nyligen taxan för vad vattnet i kiosken ska kosta.

Vattenkiosken har finansierats av Markaryds kommun och länsstyrelsen.