SAMHÄLLE 2022-07-04 KL. 07:48

Markägare sätter stopp för fiberutbyggnad

Av Rickard Gustafsson

Hanne och Lars Olsen i västra Knäred är inte ensamma om att ha fått sitt avtal annullerat på grund av att IP-Only inte fått marktillträde för fibergrävning. Företaget bekräftar att ytterligare 18-20 hushåll i trakterna runt Knäred och Mästocka fått samma besked på posten. Orsaken? Privata markägare som vägrar släppa fram företagets maskiner.

Markägare sätter stopp för fiberutbyggnad
IP-Onlys grävmaskiner tillåts att ta sig fram på de flesta ställen i Laholms kommun. Men i trakterna runt Knäred och Mästocka har de gått bet när man inte kommit överens med privata fastighetsägare om marktillträde. Foto: IP-Only

Jacob Bolin, kommunikationschef på IP-Only, redogör för de problem med markägare som företaget stött på i området runt Hanne och Lars Olsens fastighet i västra Knäred.
– Vi har förhandlat fram markavtal för att nå fram till alla våra kunder, men vi kan konstatera att det är privata markägare på tre olika fastigheter som vi behöver passera som sagt nej till att låta oss gräva ner fiber på deras mark. Vi har gjort vårt yttersta för att komma överens med markägarna, men inte lyckats, säger han till LT.

Skälen till att grävarbete stoppas beror generellt på, enligt Bolin, att markägare kräver högre ekonomisk ersättning eller att man av principiella skäl helt helt enkelt inte vill ha in obehöriga på ens mark. I det aktuella fallet handlar det dock inte om pengar.
– De vill helt enkelt inte att vi ska gräva på deras mark, säger Jacob Bolin och berättar att markägarna erbjudits marknadsmässig ersättning.
– Vi kan bara beklaga läget, det är sorgligt att enskilda markägare kan sätta stopp för nio hushåll att få fiber men det är tyvärr inte ovanligt och det händer på många platser i Sverige, säger Jacob Bolin och berättar att företaget har 200 pågående projekt runt om i landet.

Förhoppningen står till att de privata markägarna kan ändra sin uppfattning och då står IP-Only redo att ansluta hushållen.
– Att bygga bredband bygger på samverkan och samförstånd och de här människorna är ju ändå grannar, menar Jacob Bolin.


Jacob Bolin är kommunikationschef på IP-Only och beklagar att nio hushåll i Knäredstrakten fått sina avtal annullerade efter att företaget inte kommit överens med markägarna. Foto: IP-Only


IP-Only utesluter dock inte andra lösningar. Ett alternativ är att gräva runt de fastigheter där markägarna motsätter sig och Bolin berättar att det skulle bli väldigt dyrt.
– Vi undersöker möjligheten att gå en annan väg, men det skulle bli en väldigt lång och dyr sträcka att gräva så det är inte sannolikt. Men vi tittar i alla fall på det, säger Jacob Bolin.

Ett sista alternativ skulle kunna vara att ta strid mot markägarna och på juridisk väg ta sig fram till de berörda fastigheterna. IP-Only skulle kunna ansöka om ledningsrätt hos Lantmäteriet för att exempelvis påvisa att bredband till folket är viktigt ur ett samhällsperspektiv.

Bolin förklarar dock att varje ledningsrättsprocess mot en markägare är individuell och det innebär att det skulle krävas en process för varje unik markägare som sätter sig på tvären. När det går så långt är det inte heller ovanligt att dylika ärenden överklagas i flera led hos Sveriges förvaltningsdomstolar, vilket i sin tur innebär att det kan ta två-tre år innan ett avgörande fälls.

Att IP-Only helt och hållet struntar i de drabbade hushållen stämmer inte. Företaget har nyligen vidtagit stridsåtgärder och lämnat in en ledningsrättsansökan till Lantmäteriet kring ett område öster om Mästocka (Jonsnahult och Rävshult) där cirka tio hushåll berörs.

Området där Hanne och Lars Olsen bor ligger längre söderut och innefattas inte av den processen.
– Man kan fråga sig varför vi inte gör det på alla ställen? Därför att vi måste väga kostnaderna för processen i relation till vårt åtagande gentemot kunderna och där är bedömningen att kostnaden blir för hög.

När det gäller IP-Onlys fiberutbyggnad i övriga områden i Laholms kommun flyter arbetet på utan problem med markägare.

LÄS MER: