SAMHÄLLE 2023-12-05 KL. 06:02

LRF bjöd in kommunens kök till gårdsbesök

Av Carina Nilsson

LRF i Laholm ville slå ett slag för lokalproducerad mat och bjöd in alla anställda i kommunens kök till ett gårdsbesök.
– Vi tycker att vi har fantastiska produkter och att det vore positivt om det blev lite mer kött på matsedlarna, säger Anders Nilsson som är ordförande i LRF:s kommungrupp i Laholm.

LRF bjöd in kommunens kök till gårdsbesök
Sultanije Behrami passade på att klappa en kalv under besöket. - Jag är uppvuxen med djur, men det var länge sedan jag träffade några, säger hon.

Det är en kylslagen morgon när ett åttiotal anställda i kommunens kök anländer till Våxtorp lantbruk i Skråmered utanför Våxtorp. Här driver Anders och Katarina Nilsson en mjölkgård tillsammans med sönerna Oskar Nilsson och Filip Nilsson samt gårdens anställda.

– Bakgrunden var en diskussion om att det serveras allt mer vegetarisk mat i skolorna. Men vi menar att den näringen som finns i mjölk och kött är otroligt viktig, särskilt för våra barn som växer. Att stenig mark som inte går att odla kan betas av djur som sedan omvandlar gräset till mjölk och kött – det är egentligen helt fantastiskt för oss människor, säger Oskar Nilsson.

– Vi ville också visa hur det fungerar på en gård idag, väldigt många människor har ingen aning om hur det går till. Det är stor skillnad mot en eller två generationer bakåt i tiden när nästan alla kände någon som hade en gård, säger Filip Nilsson.

Oskar Nilsson förklarade hur gårdens gödsel numera blir till biogas som ger el och värme, vilket bidrar till klimatomställningen. Foto: Carina Nilsson

Under en rundvandring på gården får kökspersonalen lära sig mer om uppfödning, avelsarbete och utfodring. Men också om hur fodret produceras och hur gödseln tas tillvara. Gården har sedan knappt ett år tillbaka en egen biogasanläggning som både förser gården med egen grön el och matar ut överskottet till elnätet.

– Gödseln är en resurs som tack vare biogasanläggningen kan tas tillvara på ett helt annat sätt än förr. Vi producerar egen el och spillvärmen används för att värma upp bostadshus, personalutrymme och verkstad. Drömmen vore att även kunna göra egen gas för att driva traktorer och andra fordon, säger Oskar Nilsson.

Filip Nilsson berättade om hur foderstaten till de högmjölkande korna är sammansatt och noggrant uträknad. Foto: Carina Nilsson

Kommunens måltidschef Sara Bexell tyckte det var ett bra initiativ av LRF att bjuda in kökspersonalen till ett gårdsbesök och samarbete.

– Det är viktigt att våra anställda får se den verksamhet i näringslivet som finns i kommunen och även känna till hur det fungerar på en bondgård – att veta hur produktionen går till från jord till bord där våra anställda är en del i den kedjan, säger hon.

Haba Shabani som jobbar i Lagaholmsskolans kök till vardags tyckte det var väldigt spännande att få se hur allt funkar.

– Det är första gången jag besöker en så här stor gård, och det är roligt att se hur hela processen fungerar, men också hur de verkligen jobbar med kvalitet. Även biogasen är en jättebra sak, säger hon.

Sara Bexell berättar också att kommunen har satt ett mål om att öka andelen närproducerad mat.

– Vi håller också på att se över vilka möjligheter som finns att handla från lokala producenter i Laholms kommun, kanske kan vi öka samarbetet, säger hon.

Totalt besökte cirka 80 anställda inom kommunens kök Våxtorp lantbruk i Skråmered för att få veta mer om hur en gård fungerar idag.

Den största utmaningen för kommunens kök just nu är att kostnaderna för livsmedel har ökat stort de senaste åren.

– Vi har fått ett tillskott för 2023, och vi har även bytt ut en del av de livsmedel som har ökat mest i pris, så just nu ligger vi bra i fas. Men skulle det komma ytterligare stora höjningar så blir det utmanande, säger Sara Bexell.

Prisökningarna är förstås även en utmaning för lantbruket.

– Maten har varit billig och lättillgänglig länge men även vi har haft stora kostnadsökningar sedan kriget i Ukraina bröt ut. Samtidigt måste maten få kosta om vi vill ha världens bästa djurhållning i det svenska lantbruket, säger Filip Nilsson.

Dagen fortsatte med föreläsningar på Campus Laholm med bland annat Isabelle Moretti som är vd för organisationen Svenskt kött. Hon menar bland annat att svenskt jordbruk och köttproduktion redan idag är bland världens mest miljömässigt hållbara och klimateffektiva.